SökresultatMest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Hittat 19, Visa 1 till 19 av 19

Vad är använt vatten?

Denna kategori åsyftar vatten som droppar från en person efter att han har tvagat sig (wudu) eller utfört den fullständiga tvagningen (ghusl).  ... Visa mer

Vad är (wudu´) tvångning?

Att tvaga sig innebär att tvätta sitt ansikte, sina händer, sina armar, sitt huvud och sina fötter med vatten. ... Visa mer

Vad är bevis att (wudu) tvångning är obligatorisk?

1) Koranen. Allah säger i Koranen: ”TROENDE! När ni går till bön, två då ansikte och händer samt armarna upp till armbågarna och stryk med [de våta] händerna över huvudet och [två] fötterna upp till fotknölarna” (5:6). 2) Sunnan. Abu Hurayrah rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Allah accept ... Visa mer

Vad är (Wudu´s) tvångningens förtjänster?

Många hadither berättar om tvagningens förtjänster. Vi ska nämna några. 1) ‘Abdullah ibn as-Sunnabiji rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”När en tjänare tvagar sig och sköljer sin mun, faller hans dåliga handlingar från den. När han sköljer sin näsa, faller hans dåliga från den. Nä ... Visa mer

Vilka moment är obligatoriska i wudu’?

1) Avsikten. Detta är viljan att utföra handlingen och att göra Allah nöjd genom att följa Hans befallning. Det är en av hjärtats handlingar, för tungan (att uttala det verbalt och så vidare) har inget med det att göra. Att uttala det är inte en del av den islamiska lagen. Följande hadith bevisar att avsikten är obligatorisk: &lsqu ... Visa mer

Lagen enligt sharia att följa ordningen i tvångningen (wudu´)?

Allah nämnde de obligatoriska momenten i en specifik ordningsföljd. Han gjorde även åtskillnad mellan benen och händerna – trots att båda måste tvättas – och huvudet, vilket man endast behöver stryka vatten över. Polyteisterna i Arabien brukade inte skilja mellan objekt om det inte fanns någon förmån i att göra ... Visa mer

Vad betyder Sunnah i (wudu´) tvångning?

Denna sektion behandlar de handlingar som är knutna till tvagningen men som inte är obligatoriska, eftersom Profeten ﷺ inte strikt höll sig till dem eller kritiserade någon som inte utförde dem. ... Visa mer

Vilka moment är sunnah i wudu’?

Att uttala Allahs namn i början. Det finns några svaga hadither som nämner denna handling, och alla traderingskedjor för dessa hadither indikerar faktumet att det finns någon grund för handlingen. Det är en god handling i sig själv och är generellt en del av den islamiska lagen.[1] Munhygien. Detta innebär ... Visa mer

Vad är förstjänsterna med att be två ”Rak´ah” efter tvångningen (Wudu)?

Abu Hurayrah rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ sade till Bilal: ”Bilal, berätta vilken god handling [det är] som du har utfört i islam [som gör] att jag hör ljudet av dina fotsteg i Paradiset.” Bilal sade: ”Efter att jag har tvagat mig själv under dagen eller natten, ber jag med denna tvagning så mycket som Allah har förutbestä ... Visa mer

Vad upphäver wudu’?

Utsöndring från penis, vagina eller anus. Detta inkluderar urin, avföring (Allah säger: ”[…] eller som just har förrättat sina behov” (5:6), vilket således bevisar att en sådan handling förpliktigar att man förnyar sin tvagning) och att släppa ut gas från anus. Abu Hurayrah rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ s ... Visa mer

Vilka handlingar annullerar inte wudu’?

Att röra en kvinna. ‘A’ishah rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ pussade henne medan han fastade och sade: ”Att pussa upphäver inte tvagningen, och det bryter inte fastan.” Detta har återberättats av Ishaq ibn Rahawaih och al-Bazzar med en god traderingskedja. Om hadithens tillförlitlighet säger ‘Abd al-Haqq: ”Jag känn ... Visa mer

Vilka handlingar kräver att man har wudu’?

Alla former av rituell bön. Detta innefattar de obligatoriska bönerna, de frivilliga bönerna och begravningsbönerna, men inte åkallan (du’a). Detta baseras på Allahs ord: ”TROENDE! När ni går till bön, två då ansikte och händer samt armarna upp till armbågarna och stryk med [de våta] händerna &o ... Visa mer

För vilka handlingar är det rekommenderat att man har wudu’?

När man uttalar Allahs namn. Al-Muhajir ibn Qunfudh rapporterade att han hälsade på Profeten ﷺ, men att Profeten ﷺ inte hälsade tillbaka förrän han hade tvagat sig. ”Det fanns inget som hindrade mig från att svara dig utom att jag ogillar att uttala Allahs namn om jag inte befinner mig i ett rent tillstånd.” Qatadah sade: ”På grun ... Visa mer

När ska man be witr-bönen?

Alla lärda är överens om att tiden för witr-bönen inte börjar förrän efter nattbönen (isha’) och den fortsätter till morgonbönen (fajr). Abu Tamim al-Jishani rapporterade att ‘Amr ibn al-’As talade till folket under en fredagspredikan (khutbah) och sade: ”Abu Basra berättade till mig att Profeten ﷺ sade: &lsquo ... Visa mer

Måste man ha wudu’ och så vidare för att nedfalla vid en ”nedfallningsvers”?

Majoriteten av de lärda menar att samma villkor gäller för nedfallsverserna som för bönen vad gäller renlighet, att vända sig mot qiblah och att täcka nakenheten (‘awrah).[1] Al-Shawkani sade: ”Det finns ingen hadith om nedfallsverserna som bevisar att man måste vara i ett rituellt rent tillstånd ... Visa mer

Får man utse någon annan att leda bönen om imamen lämnar bönen?

Om imamen måste lämna bönen av någon anledning, exempelvis om han minns att han måste tvaga sig eller om han bryter sin wudu’ under bönen, då bör han utse någon annan som leder resten av bönen. ‘Amr ibn Maymun sade: ”Jag stod och det fanns ingen mellan mig och ‘Umar – den morgonen som han mördades – ... Visa mer

Hur tvättar man den döde?

Hela kroppen måste tvättas med vatten åtminstone en gång, oavsett om den avlidne är man och behövde ett rituellt bad, eller kvinna som menstruerade när hon dog. Det är rekommenderat att kroppen placeras på en upphöjd yta, det vill säga ett bord eller en bräda. Sedan ska kläderna tas av, men personens ‘awrah (privata delar) ... Visa mer

Vilken etikett ska man iaktta under ihram?

Det finns en särskild etikett som man måste följa medan man befinner sig i ihram. 1) Renlighet. Detta åsyftar att man klipper sina naglar, trimmar mustaschen, rakar av håret under armarna, rakar pubishåret, utför wudu’ eller – vilket är bättre – att man utför ghusl och, för män, att man kammar skägget och h& ... Visa mer

Vilka är villkoren för tawaf?

1) Att vara ren och fri från alla små och stora fysiska orenheter.[1] Ibn ‘Abbas rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Tawaf är [likt] en bön… men Allah, den Allsmäktige, har gjort det tillåtet för den som [utför tawaf] att prata, så den som talar [när han utför tawaf] ska endast sä ... Visa mer