SökresultatMest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Hittat 31, Visa 1 till 20 av 31

Får en person önska att han eller hon dör?

Det är makruh eller ”ogillat” att önska sin egen död, eller att be till Allah om att dö på grund av fattigdom, nödställdhet, sjukdom eller dylikt. De sex kanoniska hadith-kompilatorerna rapporterade från Anas att Profeten ﷺ sade: ”Låt ingen av er önska att han dör på grund av någon svårighet som möj ... Visa mer

Är det obligatoriskt för kvinnor att utföra hajj?

Hajj är obligatorisk för både kvinnor och män. De måste utföra den när de möter de ovannämnda villkoren. När det gäller en kvinna är det essentiellt att hennes man eller en annan mahram-släkting[1] håller henne sällskap under hajj-resan. Ibn ‘Abbas rapporterade: ”Jag h ... Visa mer

Under vilka tider kan hajj utföras?

Det finns bestämda tider för hajj. Detta åsyftar den specifika tidsperiod då hajj-riterna måste utföras för att anses vara giltiga. Detta är tydligt från Allahs ord: ”DE FRÅGAR dig om innebörden av månens nytändning. Säg: ”Den visar människorna tidpunkten då [vissa skyldigheter skall fullgör ... Visa mer

Vilken etikett ska man iaktta under ihram?

Det finns en särskild etikett som man måste följa medan man befinner sig i ihram. 1) Renlighet. Detta åsyftar att man klipper sina naglar, trimmar mustaschen, rakar av håret under armarna, rakar pubishåret, utför wudu’ eller – vilket är bättre – att man utför ghusl och, för män, att man kammar skägget och h& ... Visa mer

När ska man börja recitera talbiyah?

En vallfärdare ska påbörja sin talbiyah från och med då han tar på sig sin ihram till dess att han kastar den första småstenen på jamarah al-’aqabah den 10:e dhu’l-hijjah, offerdagen (yawm al-nahr). Därefter slutar han att recitera talbiyah, såsom Profeten ﷺ gjorde enligt en hadith som har återberättats av gruppe ... Visa mer

Vilka handlingar är rekommenderade för de som träder in i Makkah och den heliga moskén?

Det är rekommenderat för de som har avsikten att besöka Makkah att göra följande: 1) Att bada. Det har rapporterats att Ibn ‘Umar brukade bada före han gick in i Makkah. 2) Att spendera natten vid Dhu Tuwa, en dal i riktning mot al-Zahir. Profeten ﷺ brukade spendera natten där. Nafi’ sade: ”Ibn ‘Umar brukade göra detsamma.&rdqu ... Visa mer

Hur utför man tawaf?

Att utföra tawaf. 1) Man måste börja tawaf (att gå runt Ka’bah) med sin högra axel blottad, och Ka’bah på sin vänstra sida, medan man är vänd mot den svarta stenen; om det är möjligt pussar man den svarta stenen, men annars rör man den med sin hand eller pekar i dess riktning, och man säger: Bismillahi walla ... Visa mer

Kan man recitera Koranen under tawaf?

En person får recitera Koranen medan han utför tawaf, eftersom syftet med tawaf är att minnas Allah och Koranen är en påminnelse och åminnelse av Allah. ‘A’ishah rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Tawaf runt Allahs hus, att gå mellan Safa och Marwah och att kasta småstenarna på jamarat har upprättats för att minnas All ... Visa mer

Vilka typer av tawaf finns det?

Olika typer av tawaf. Tawaf al-qudum (ankomstvarven). Tawaf al-ifada (varven efter att man har återvänt från Mina). Tawaf al-wida’ (avskedsvarven). Vi kommer att gå igenom denna typ senare. Tawaf al-tatawwu’ (frivilliga varv). Vallfärdaren ska använda sin tid i Makkah fullt ut och utföra så ... Visa mer

Vilka är villkoren för tawaf?

1) Att vara ren och fri från alla små och stora fysiska orenheter.[1] Ibn ‘Abbas rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Tawaf är [likt] en bön… men Allah, den Allsmäktige, har gjort det tillåtet för den som [utför tawaf] att prata, så den som talar [när han utför tawaf] ska endast sä ... Visa mer

Vilka sunan finns det i tawaf?

Det är sunnah att utföra specifika handlingar i tawaf: 1) Att vara vänd mot den svarta stenen när man påbörjar tawaf medan man uttalar en takbir (Allahu akbar), en tahlil (la ilaha illallah), lyfter sina händer såsom man lyfter dem under bön och, om det är möjligt, rör den svarta stenen med båda händer och pussar den tyst ... Visa mer

Ska man röra det jemenitiska hörnet?

Detta baseras på Ibn ‘Umars uttalande: ”Jag såg aldrig Profeten ﷺ röra någon annan del av Ka’bah än de två hörnen: den svarta stenen och det jemenitiska hörnet.” Han lade till: ”Oavsett hur svåra och besvärliga omständigheterna har varit, har jag alltid rört dessa två hörn – det jemenit ... Visa mer

Är det sunnah att utföra en bön på två rak’at efter tawaf?

Det är sunnah att utföra en bön bestående av två rak’at efter att man har avslutat tawaf vid Ibrahims plats (frid vare med honom), eller vid någon annan plats i den heliga moskén, oavsett om det är en frivillig eller obligatorisk tawaf (såsom under hajj eller ‘umrah). Jabir rapporterade: ”När Profeten ﷺ kom till Makkah g ... Visa mer

Får män och kvinnor utföra tawaf bredvid varandra?

Ibn Jurayj rapporterade: ”‘Ata informerade mig att, när Ibn Hisham förbjöd kvinnor från att utföra tawaf tillsammans med män, frågade han honom: ‘Hur vågar du hindra dem när Profetens ﷺ fruar utförde tawaf tillammans med andra män?’ Han lade till: ‘Jag frågade honom: ”Gjorde de så före e ... Visa mer

Kan man utföra tawaf ridande?

En person får utföra tawaf ridande, även om han är kapabel till att gå, förutsatt att det finns en giltig anledning till att göra det. Ibn ‘Abbas rapporterade att under avskedsvallfärden utförde Profeten ﷺ tawaf medan han red på sin kamel, och han rörde den svarta stenen med en pinne [som han bar]. Detta har återberätta ... Visa mer

Ska man dricka zamazam-vatten? Vilken etikett ska man i sådana fall tänka på?

Det är önskvärt att dricka Zamzam-vatten När en person har avslutat de sju varven (tawaf) och utfört bönen på två rak’at vid Ibrahims plats, är det uppmuntrat att dricka vatten från Zamzam-brunnen. Både al-Bukhari och Muslim bekräftar att Profeten ﷺ drack Zamzam-vatten och sade: ”Det är välsignat [vatten]; ... Visa mer

Vilka är villkoren för sa’i?

Sa’i måste uppfylla följande villkor för att anses vara giltig och acceptabel: 1) Ska utföras efter tawaf. 2) Måste utföras i sju rundor. 3) Måste starta från Safa och sluta vid Marwah. 4) Måste utföras i al-Mas’a, vägen mellan Safa och Marwah, eftersom Profeten ﷺ gjorde det, och han sade explicit: ”Ta era [ ... Visa mer

Är kontinuitet i sa’i mellan Safa och Marwah obligatoriskt?

Kontinuitet under sa’i är inte ett nödvändigt villkor för dess giltighet.[1] Om en vallfärdare således stannar sin sa’i (mellan Safa och Marwah) av någon anledning, exempelvis om bönen infaller och han ber med samlingen, i alla sådana fall får han återuppta sin sa’i när anlednin ... Visa mer

Måste man vara rituellt ren för att utföra sa’i?

Merparten av de lärda anser att rengöring inte är nödvändigt för att utföra sa’i mellan Safa och Marwah, baserat på det som Profeten ﷺ sade till ‘A’ishah en gång när hon menstruerade. Han ﷺ sade till henne: ”Du får utföra alla riter [för hajj] såsom de andra vallfärdarna gör, med undantag a ... Visa mer

Vilka invokationer ska sägas på respektive mellan Safa och Marwah?

Att klättra uppför Safa och Marwah och åkalla Allah för sin materiella och andliga välfärd är rekommenderat. Man bör vända sig mot Ka’bah när man åkallar. Det är välkänt att Profeten ﷺ gick igenom Safas port, och när han närmade sig Safa reciterade han Koranversen: ”As-Safa och Al-Marwah hör t ... Visa mer