SökresultatMest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Hittat 64, Visa 1 till 20 av 64

Vad är lagen enligt sharia när det gäller att raka pubeshår och att avlägsna hår från armhålorna?

Att raka pubeshår och att avlägsna hår från armhålorna. Detta är två sunnah-handlingar. Om håret enbart trimmas eller dras ut, är detta tillräckligt. ... Visa mer

Vad betyder Sunnah i (wudu´) tvångning?

Denna sektion behandlar de handlingar som är knutna till tvagningen men som inte är obligatoriska, eftersom Profeten ﷺ inte strikt höll sig till dem eller kritiserade någon som inte utförde dem. ... Visa mer

Vilka moment är sunnah i wudu’?

Att uttala Allahs namn i början. Det finns några svaga hadither som nämner denna handling, och alla traderingskedjor för dessa hadither indikerar faktumet att det finns någon grund för handlingen. Det är en god handling i sig själv och är generellt en del av den islamiska lagen.[1] Munhygien. Detta innebär ... Visa mer

Vad är förstjänsterna med ”siwak” pinne från arak trädet?

Detta innebär att använda en pinne eller ett liknande objekt för att rengöra sina tänder. Den bästa typen att använda är från arak-trädet i Hijaz (på den arabiska halvön). Att använda en sådan pinne stärker tandköttet, förhindrar tandsjukdomar, hjälper matsmältningen och underlättar f&o ... Visa mer

Vad är ogillat för den som tvågar sig?

Det är inte rekommenderat att den som tvagar sig inte utför de sunnah-moment som har nämnts över. Individen i fråga förlorar i sådana fall den stora belöning som dessa (enkla) handlingar medför. Man utför en ogillad handling när man överger sunnan. ... Visa mer

Finns där någon ”duaa´” då man tvagar sig?

Att utföra åkallanden medan man tvättar lemmarna baseras på falska hadither. Det är bäst för en person att endast recitera de åkallanden som nämns under Tvagningens sunnah-moment ... Visa mer

Finns det några kriterier för att vara böneutropare?

Det är rekommenderat att han uppfyller följande villkor: 1) Det är ett måste att han utför adhan för Allahs skull och inte för lön. ‘Uthman ibn Abi’l-’As bad Allahs Sändebud ﷺ utse honom som imam för sitt folk. Han svarade: ”Du är deras imam. Var försiktig med de svaga bland dem, och utse en böneutropare ... Visa mer

Vilka är bönens villkor?

En person måste uppfylla ett antal villkor för att hans eller hennes bön ska anses vara giltig. Dessa villkor är: Att veta att bönetiden har infallit. Man får be om man är säker eller hyfsat säker på att bönetiden har infallit. Hur individen har nått sitt beslut är inte viktigt. Att vara ren från större och mind ... Visa mer

Vad är bönens obligatoriska moment?

Avsikten. Allah säger: ”Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Gud med ren och uppriktig tro” (98:5). Profeten ﷺ sade: ”Alla handlingar utförs med någon avsikt och varje individ får endast vad han har avsett. Den som har haft avsikten att utvandra för Allahs och Hans Sändebuds skull, har utvandrat för Allahs och Hans Sände ... Visa mer

När ska man recitera med hög respektive låg röst i bönen?

Det är sunnah att recitera högt i morgonbönens och fredagsbönens två rak’at, i kvällsbönens och nattbönens två första rak’at, i ‘id-bönernas två rak’at och i förmörkelsebönen samt regnbönen. Man ska recitera tyst i hela middagsbönen och eftermiddagsbönen, i kvällsbönens s ... Visa mer

Hur sitter man mellan de två nedfallandena?

Det är sunnah att sitta ”utspriden” mellan de två nedfallandena (att sätta ned vänster fot och sitta på den medan man har den högra foten upprätt med tårarna mot qiblah). ‘A’ishah rapporterade att Profeten ﷺ brukade lägga ut sin vänstra fot och hålla sin högra fot upprätt. Detta har återberätta ... Visa mer

Är det rekommenderat eller inte att ”sitta för att vila”?

”Vilosittandet” åsyftar att kvickt sitta efter det andra nedfallandet i den första och tredje rak’ah. De lärda är oense om detta på grund av olika hadither. Ibn al-Qayyim sade: ”Juristerna är oense om denna handling. Är det en sunnah i bönen som man bör utföra, eller utförs det endast på grund av något be ... Visa mer

Är det rekommenderat att ligga ned efter att ha bett den frivilliga morgonbönen (den som utförs före den obligatoriska morgonbönen)?

‘A’ishah sade: ”Efter att Profeten ﷺ hade bett fajrs två sunnah-rak’at, brukade han ligga ned på sin högra sida.” Detta har återberättats av gruppen. De har även återberättat att hon rapporterade: ”Efter att Allahs Sändebud ﷺ hade bett fajrs två sunnah-rak’at, brukade han lägga sig ned om jag sov ... Visa mer

Om man missar den frivilliga morgonbönen (den som utförs före den obligatoriska morgonbönen), är det då tillåtet att be den efter att dess tid har gått ut?

Abu Hurayrah rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Den som misslyckas med att be fajrs två [sunnah] rak’at till dess att solen går upp, [han bör då] utföra dem.” Detta har återberättats av al-Bayhaqi. Al-Nawawi graderade traderingskedjan som god. Qays ibn ‘Umar berättade att han gick till morgonbönen och såg att Profte ... Visa mer

Hur många rak’at är sunnah-bönen vid dhuhr?

Det har rapporterats att dhuhrs sunnah-rak’at är fyra, sex eller åtta. Rapporter om fyra rak’at. Ibn ‘Umar sade: ”Vi observerade och bevarade tio sunnah-rak’at från Profeten ﷺ: [han bad] två före dhuhr och två efter, två efter maghrib i sitt hus, två efter ‘isha i sitt hus och två före fajr.” Det ... Visa mer

Om man missar sunnah-bönen för dhuhr, kan man ta igen den senare?

‘A’ishah rapporterade att om Profeten ﷺ missade de fyra rak’at före dhuhr, brukade han utföra dem efter. Detta har återberättats av al-Tirmidhi som kallande hadithen för hasan gharib. Ibn Majah rapporterade att hon sade: ”Om Profeten ﷺ missade de fyra rak’at före dhuhr, brukade han utföra dem efter de två rak’a ... Visa mer

Hur många rak’at är sunnah-bönen vid maghrib?

Det är sunnah att be två rak’at efter maghrib. Tidigare nämnde vi att Ibn ‘Umar rapporterade att Profeten ﷺ inte brukade missa dem. Det är rekommenderat att man i dessa två sunnah-rak’at, efter al-Fatihah, reciterar Surah al-Kafirun och Surah al-Ikhlas. Ibn Mas’ud sade: ”Jag kan inte räkna antalet gånger som jag hörde All ... Visa mer

Hur många rak’at är sunnah-bönen före ‘asr?

Två eller fyra rak’at före ‘asr. Många hadither har återberättats om denna sunnah-bön och alla stöder varandra. Ibn ‘Umar rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Må Allah vara barmhärtig mot en person som ber fyra rak’at före ‘asr-bönen.” Denna hadith har återberättats av Ahmad, Abu Dawud ... Visa mer

Hur många rak’at är sunnah-bönen före maghrib?

Två rak’at före maghrib. Al-Bukhari återberättade, från ‘Abdullah ibn Mughaffal, att Profeten ﷺ sade: ”Be före maghrib, be före maghrib”, och efter att han utropade det en tredje gång sade han: ”För den som vill göra det”, eftersom han inte ville att folket skulle ta det som en sunnah. Ibn Hibban återb ... Visa mer

Hur många rak’at är sunnah-bönen före ‘isha?

Två rak’at före ‘isha. ‘Abdullah ibn Mughaffal rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Mellan varje adhan och iqamah finns det en bön.” Efter att Profeten sade dessa ord en tredje gång lade han till: ”För den som vill [be den].” Detta har återberättats av gruppen. Ibn Hibban rapporterade från Ibn al-Zubayr att Profet ... Visa mer