SökresultatMest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Hittat 26, Visa 1 till 20 av 26

Bevis enligt sharia att döda djur från havet och döda gräshoppar är rena?

Döda djur från havet och döda gräshoppor. Ibn ‘Umar rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Två kategorier av döda djur och två typer av blod har gjorts tillåtna för oss. [De två] kategorierna av döda djur är fisk och skaldjur och gräshoppor. De två typerna av blod är [blodet från] levern och ... Visa mer

Vad är beviset enligt sharia att döda djur som inte har rinnande blod är rena?

Döda djur som inte har ”rinnande blod”, såsom bin, myror och så vidare. Dessa anses vara rena. Om de faller in i en substans och dör, anses substansen inte bli oren. Ibn al-Mundhir sade: ”Jag känner inte till någon meningsskiljaktighet om sådant vatten, med undantag av det som har rapporterats från al-Shafi’i. Det är vä ... Visa mer

Vad är beviset att döda djurs ben, horn, klor, päls, fjäder, skin och så vidare är rena enligt sharia?

Ett dött djurs ben, horn, klor, päls, fjädrar, skin och så vidare. Allt detta anses vara rent. Angående döda djurs ben sade al-Zuhri: ”Jag har mött några lärda från tidigare generationer som använde sådana objekt som kammar och kastruller för olja, och de ansåg inte att detta var felaktigt.” Detta har åt ... Visa mer

Vad är beviset enligt sharia att löpe och mjölk är rena?

Detta stöds av faktumet att när följeslagarna erövrade Irak, åt de parsernas ost som var gjord med löpe, trots att djuren som parserna slaktade ansågs vara ”döda djur”. Det är bekräftat att Salman al-Farsi, när han tillfrågades om ost, klarat smör och hudar, sade: ”Det som är tillåtet är det som ... Visa mer

Beviset att blod är orent enligt sharia? Vilka undantag?

Blod. Detta inkluderar blod som rinner ut från ett djurs kropp, såsom blod från ett slaktat djur, eller menstruationsblod, utom de små mängder som förbises. Angående versen i Koranen, ”[…] spillt blod […]” (6:145), sade Ibn Jurayj att detta åsyftar blodet som rinner ut. Blodet som inte rinner ut, det vill säga det som bl ... Visa mer

Är barns urin (barn som fortfarande ammar) orent enligt sharia?

Undantagen är en liten mängd spya (vilket generellt förstås som en liten mängd vätska) och urin från ett spädbarn av manligt kön som fortfarande ammas – dessa förbises och ursäktas. Det är tillräckligt att endast ”strö” vatten över urin från ett spädbarn av manligt kön som fortfarande am ... Visa mer

Vad är Al-Wadi och vad är dens lag inom sharia?

Al-Wadi. Wadi är en tjock, vit vätska som utsöndras (av somliga människor) efter urinering. Den anses vara oren. ‘A’ishah sade: ”Wadi utsöndras efter urinering. Individen tvättar sina privata delar [könsorganet] och tvagar sig. Det är inte nödvändigt att utföra ghusl. Detta har återberättats av I ... Visa mer

Vad är madhi eller prostatavätska och vad är dens lag inom sharia?

Al-Madhi eller prostatavätska. Detta är en vit, klibbig vätska som utsöndras från könsorganet när en person tänker på samlag, förspel och så vidare. Individen är generellt inte medveten om när vätskan utsöndras. Den utsöndras både från det manliga och kvinnliga könsorganet, men mängden är ... Visa mer

Lagen enligt sharia för Al-manni eller sperman och hur det rengörs från kläder?

Al-Mani eller sperma. En del av de lärda säger att sperma är orent, men uppenbarligen är det rent, eftersom det endast är rekommenderat att tvätta bort sperman om det fortfarande är vått och att skrapa bort det om det är torrt. ‘A’ishah sade: ”Jag brukade skrapa bort sperman från Allahs Sändebuds ﷺ kläder om ... Visa mer

Lagen enligt sharia för urinet och avföringen från djur som anses vara otillåtna att äta?

Urin och avföring från djur som anses vara otillåtna att äta. Båda dessa anses vara orena. Ibn Mas’ud rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ gick iväg för att uträtta sina behov. Han bad ‘Abdullah ibn Mas’ud ge honom tre stenar. ‘Abdullah sade: ”Jag kunde inte finna tre stenar, men jag fann två stenar samt djurgö ... Visa mer

Lagen enligt sharia gällande avföringen från djur vars kött är tillåtet?

Vad gäller urin och avföring från djur vars kött är tillåtet, ansåg Malik, Ahmad och en grupp från shafi’i-rättsskolan att det är rent. Ibn Taymiyyah diskuterade ämnet och sade: ”Ingen av följeslagarna ansåg att det är orent. Åsikten att det är orent tillkom senare och inte under följeslagarnas ... Visa mer

Vad är lagen enligt sharia för Al-Jallalah?

Ibn ‘Abbas rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ förbjöd konsumtion av sådana djurs mjölk. Denna hadith har återberättats av ”de fem”, med undantag av Ibn Majah. Al-Tirmidhi graderade den som sahih. En version lyder: ”Det är även förbjudet att rida på en jallalah (detta har återberättats av Abu Dawud). &l ... Visa mer

Lagen enligt sharia om man får ”vägsmuts” på sig?

Kläder som har fläckats med ”vägsmuts” (det vill säga smuts eller lera från vägen som har hamnat på byxorna) behöver inte tvättas. Kumayl ibn Ziyad rapporterade: ”Jag såg ‘Ali vada genom lera, och därefter gick han in i moskén och bad, utan att han tvättade sina ben.” ... Visa mer

Vad är omskärelse? Vad är lagen enligt sharia om omskärelse?

Omskärelse. Detta hindrar smuts från att komma på penisen, likaså blir det enklare att tvätta den. För kvinnor innebär det att den yttre delen av klitoris avlägsnas.[1] Abu Hurayrah rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Ibrahim omskar sig själv efter att han var åttio år.” Detta h ... Visa mer

Vad är lagen enligt sharia när det gäller att raka pubeshår och att avlägsna hår från armhålorna?

Att raka pubeshår och att avlägsna hår från armhålorna. Detta är två sunnah-handlingar. Om håret enbart trimmas eller dras ut, är detta tillräckligt. ... Visa mer

Vad är lagen enligt sharia när det gäller att klippa sina fingernaglar och trimma samt raka sin mustasch? Hur länge bör man låta mustaschen, naglarna och pubeshåret samt håret under armarna vara otrimmat?

Att klippa sina fingernaglar och att trimma samt raka sin mustasch. Ibn ‘Umar rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Skilj er från polyteisterna: låt era skägg [växa][1] och raka era mustascher.” Detta har återberättats av al-Bukhari och Muslim. Abu Hurayrah rapporterade att Allahs sände ﷺ sade: & ... Visa mer

Vad är lagen enligt sharia enligt att raka av en del och låta en annan del vara kvar av håret?

Att raka av en del och låta en annan del vara kvar är högst ogillat. Nafi’ rapporterade från Ibn ‘Umar att Allahs Sändebud ﷺ förbjöd qiza’. Nafi’ frågade: ”Vad är qiza’?” Han svarade: ”Det är att raka av en del av en ynglings hår medan man låter en annan del vara kvar.” ... Visa mer

Vad är lagen enligt sharia att färga grått hår med henna, röd färg, gul färg och så vidare?

Att färga grått hår med henna, röd färg, gul färg och så vidare. Abu Hurayrah rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Judarna och de kristna färgar inte [håret], skilj er därför från dem.” Detta har återberättats av ”gruppen”. Abu Dharr rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Det bästa ... Visa mer

Vad är lagen enligt sharia att använda mysk och andra parfymer?

Att använda mysk och andra parfymer. Dessa tillfredsställer själen och förskönar atmosfären. Anas rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Bland sakerna i denna värld, älskar jag kvinnor och parfym, och bönen är svalkan i mina ögon.” Detta har återberättats av Ahmad och al-Nasa’i. Abu Hurayrah rapporterade a ... Visa mer

Lagen enligt sharia att följa ordningen i tvångningen (wudu´)?

Allah nämnde de obligatoriska momenten i en specifik ordningsföljd. Han gjorde även åtskillnad mellan benen och händerna – trots att båda måste tvättas – och huvudet, vilket man endast behöver stryka vatten över. Polyteisterna i Arabien brukade inte skilja mellan objekt om det inte fanns någon förmån i att göra ... Visa mer