SökresultatMest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Hittat 3, Visa 1 till 3 av 3

Kan man recitera qunut i witr-bönen?

Det är sunnah att utföra qunut-åkallan[1] i witr-bönen under hela året. Ahmad, al-Tirmidhi, al-Nasa’i, Abu Dawud, Ibn Majah och andra återberättade att al-Hasan ibn ‘Ali sade: ”Allahs Sändebud ﷺ lärde mig [följande] ord att säga under witr-bönen: ‘O Allah! Vägled mig ... Visa mer

Hur utförs qunut?

Det är tillåtet att utföra qunut före man bugar (ruku’) eller när man står upp efter att ha bugat. Humayd sade: ”Jag frågade Anas: ‘Är qunut före eller efter bugningen?’ Han svarade: ‘Vi utförde den före eller efter.’” Detta har återberättats av Ibn Majah och Muhammad ibn Nasr. I Fat ... Visa mer

Kan man recitera qunut i de fem obligatoriska bönerna?

Det är legitimt att recitera qunut högt i vilken som helst av de fem dagliga bönerna, under de tider som muslimer möts av svårigheter och katastrofer. Ibn ‘Abbas rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ utförde qunut regelbunet under en månad i dhuhr-bönen, ‘asr-bönen, maghrib-bönen, ‘isha-bönen och fajr-bönen. I slute ... Visa mer