SökresultatMest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Hittat 7, Visa 1 till 7 av 7

Hur länge utför man i’tikaf?

Den obligatoriska i’tikaf ska vara lika lång som eden säger att den ska vara. Om man svär en ed om att utföra i’tikaf under en dag eller fler, ska man utföra i’tikaf lika länge som man har svurit. Sunnah-i’tikaf, eller den rekommenderade i’tikaf, har ingen specifik tidsgräns. Den kan uppfyllas genom att stanna ... Visa mer

Vilka är villkoren för att utföra i’tikaf?

Den som utför i’tikaf måste vara en vuxen muslim, ett omdömesgillt barn som inte är sexuellt oren eller en ungdom som inte menstruerar och inte har postnatala blödningar. I’tikaf accepteras inte från en icke-troende, ett barn som inte är omdömesgillt, en person som är sexuellt oren, en menstruerande kvinna eller en kvinna som har postnata ... Visa mer

I vilken typ av moské kan i’tikaf utföras?

Det råder skilda åsikter bland juristerna om vilka moskéer som är acceptabla för i’tikaf. Enligt Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq och Abu Thawr är i’tikaf giltigt i vilken moské som helst där de fem bönerna utförs och en samling återfinns. Detta baseras på hadithen från Profeten ﷺ: ”Varje moské som har en ... Visa mer

När börjar och slutar i’tikaf?

Vi har redan nämnt att den frivilliga i’tikaf inte har någon specifik tidsperiod. När en person träder in i moskén och har avsikten att komma närmare Allah genom att stanna där, kommer han att utföra i’tikaf till dess att han lämnar. Om han har avsikten att utföra i’tikaf under ramadans tio sista dagar, bör han påb& ... Visa mer

Vilka handlingar är tillåtna under i’tikaf?

Följande handlingar är tillåtna för den som utför i’tikaf: 1) Personen får lämna platsen för sin i’tikaf och säga adjö till sin fru. Safiyyah rapporterade: ”Profeten ﷺ utförde i’tikaf, och jag gick och besökte honom under natten. Jag talade med honom, och sedan reste jag mig för att gå. Han gick up ... Visa mer

Vilka handlingar annullerar i’tikaf?

Om en person utför en av följande handlingar kommer dennes i’tikaf att nullifieras: 1) Att avsiktligen lämna moskén utan någon anledning, även om det endast är under en kort period. Om man gör detta anses man inte stanna kvar i moskén, vilket är en av i’tikafs principer. 2) Att överge sin tro på islam, då de ... Visa mer

Om man bryter sin frivilliga i’tikaf, måste man ta igen den senare?

Om en person avser att utföra en frivillig i’tikaf och sedan avslutar den före han har fullbordat den, bör han ta igen denna i’tikaf senare. Somliga lärda menar att det är obligatoriskt att göra det. Al-Tirmidhi sade om ämnet: ”Det råder meningsskiljaktighet om en person som avslutar sin i’tikaf före tiden som han avså ... Visa mer