SökresultatMest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Hittat 4, Visa 1 till 4 av 4

Vad är använt vattens ”hukum”?

Detta vatten anses vara rent eftersom det var rent före det användes för tvagning, och det finns således ingen grund att tro att det har förlorat sin renhet. Detta stöds av hadithen från Rab’i bint Mu’wadh, i vilken vi finner en beskrivning av hur Allahs Sändebud ﷺ tvagade sig. Hon sade: ”Han strök sitt huvud med [vattnet] som fanns ... Visa mer

Vad är Hukum till vatten som blandats med rena substanser?

Denna kategori inkluderar vatten som har blandats med substanser såsom tvål, saffran, blommor och liknande, det vill säga substanser som anses vara rena enligt shari’ah. Sådant vatten anses vara rent så länge det inte blandas med andra substanser på ett sådant vis att det inte längre kan kallas för vatten. I sådana fall ... Visa mer

Vattnets Hukum som blandats med orena substanser?

1) Den orena substansen ändrar vattnets smak, färg eller lukt. Om detta inträffar kan vattnet inte användas för rengöring. Enligt Ibn al-Mundhir och Ibn al-Mulaqqin råder det konsensus om detta. 2) Vätskan anses fortfarande vara vatten, det vill säga den orena substansen har inte ändrat dess smak, färg eller lukt. Sådant vatten anse ... Visa mer

Hukum vattnet som blir över efter att människor har druckit från kastrullen?

Vatten som blir över efter att människor har druckit från kastrullen. Enligt shari’an anses sådant vatten vara rent, oavsett om den som drack från kastrullen var muslim, icke-troende, en person som är oren efter sexuellt umgänge eller en menstruerande kvinna. Allah säger i Koranen: ”TROENDE! De som sätter medhjälpare vid Guds sida & ... Visa mer