SökresultatMest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Hittat 43, Visa 1 till 20 av 43

Vad är använt vatten?

Denna kategori åsyftar vatten som droppar från en person efter att han har tvagat sig (wudu’) eller utfört den fullständiga tvagningen (ghusl).  ... Visa mer

Vad är använt vattens ”hukum”?

Detta vatten anses vara rent eftersom det var rent före det användes för tvagning, och det finns således ingen grund att tro att det har förlorat sin renhet. Detta stöds av hadithen från Rab’i bint Mu’wadh, i vilken vi finner en beskrivning av hur Allahs Sändebud ﷺ tvagade sig. Hon sade: ”Han strök sitt huvud med [vattnet] som fanns ... Visa mer

Vad är Al-Wadi och vad är dens lag inom sharia?

Al-Wadi. Wadi är en tjock, vit vätska som utsöndras (av somliga människor) efter urinering. Den anses vara oren. ‘A’ishah sade: ”Wadi utsöndras efter urinering. Individen tvättar sina privata delar [könsorganet] och tvagar sig. Det är inte nödvändigt att utföra ghusl. Detta har återberättats av I ... Visa mer

Vad är madhi eller prostatavätska och vad är dens lag inom sharia?

Al-Madhi eller prostatavätska. Detta är en vit, klibbig vätska som utsöndras från könsorganet när en person tänker på samlag, förspel och så vidare. Individen är generellt inte medveten om när vätskan utsöndras. Den utsöndras både från det manliga och kvinnliga könsorganet, men mängden är ... Visa mer

Vilka moment är sunnah i wudu’?

Att uttala Allahs namn i början. Det finns några svaga hadither som nämner denna handling, och alla traderingskedjor för dessa hadither indikerar faktumet att det finns någon grund för handlingen. Det är en god handling i sig själv och är generellt en del av den islamiska lagen.[1] Munhygien. Detta innebär ... Visa mer

Vad upphäver wudu’?

Utsöndring från penis, vagina eller anus. Detta inkluderar urin, avföring (Allah säger: ”[…] eller som just har förrättat sina behov” (5:6), vilket således bevisar att en sådan handling förpliktigar att man förnyar sin tvagning) och att släppa ut gas från anus. Abu Hurayrah rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ s ... Visa mer

För vilka handlingar är det rekommenderat att man har wudu’?

När man uttalar Allahs namn. Al-Muhajir ibn Qunfudh rapporterade att han hälsade på Profeten ﷺ, men att Profeten ﷺ inte hälsade tillbaka förrän han hade tvagat sig. ”Det fanns inget som hindrade mig från att svara dig utom att jag ogillar att uttala Allahs namn om jag inte befinner mig i ett rent tillstånd.” Qatadah sade: ”På grun ... Visa mer

Vad är ”ghusl”?

Ghusl innebär att hela kroppen tvättas med vatten efter avsikte ... Visa mer

Vad är beviset att Ghusl är ett krav?

Allah säger i Koranen: ”Och om ni befinner er i ett tillstånd av stor rituell orenhet, skall ni rena er [genom att skölja hela kroppen]” (5:6), och: ”OCH DE frågar dig om [kvinnans] månadsblödning. Säg: "Detta är ett ömtåligt och smärtsamt tillstånd. Håll er därför borta från kvinnorna un ... Visa mer

Om ejakulation av sperma inträffar utan någon form av stimulering (på grund av sjukdom eller extrem kyla) behöver man göra ghusl?

Om ejakulation av sperma inträffar utan någon form av stimulering (på grund av sjukdom eller extrem kyla). I detta fall är ghusl inte obligatoriskt. ‘Ali rapporterade att Profeten ﷺ sade till honom: ”Om ejakulation av sperma [inträffar], utför ghusl.” Detta har återberättats av Abu Dawud. Mujahid sade: ”Vi hade ett möte i ... Visa mer

Om man har en våt dröm men inte finner några spår efter ejakulation behöver man göra ghusl?

Om man har en våt dröm men inte finner några spår efter ejakulation. Ghusl är inte nödvändigt. Ibn al-Mundhir sade: ”Alla lärda som jag känner till är överens om detta.” Hadithen från Umm Salamah som nämndes över styrker denna åsikt. ... Visa mer

Om man vaknar upp efter att ha sovit och finner något som är fuktigt, och man minns inte att man har haft en våt dröm, men man är säker på att det är sperma – vad gör man då?

Om man vaknar upp efter att ha sovit och finner något som är fuktigt, och man minns inte att man har haft en våt dröm, men man är säker på att det är sperma – vad gör man då? För att vara på den säkra sidan bör individen utföra ghusl. Mujahid och Qatadah sade: ”Det är inte nödvändigt att utf ... Visa mer

Om en man trycker på sin penis för att förhindra ejakulation, vad ska han då göra?

Om en man trycker på sin penis för att förhindra ejakulation. Detta gör att ghusl är nödvändigt. Detta baseras på hadithen som menar att ghusl är nödvändigt om sperman kan ses. Om individen går och inte kan kontrollera sin ejakulation, är det nödvändigt att han utför ghusl. ... Visa mer

Om en man upptäcker sperma på kläderna efter att ha bett, vad gör han/hon då?

Sperma på kläderna under bönen. Om en man inte känner till hur sperman kom på hans kläder, och om han redan har bett, bör han utföra ghusl och upprepa alla böner som han har utfört sedan han sist sov? Om han tror att det hände före hans senaste sömntillfälle, bör han upprepa alla böner som han har bett sedan den f&o ... Visa mer

Om man har samlag och sperman inte kommer ut, ska man då utföra ghusl?

Att röra de två omskurna delarna. Detta åsyftar penisen och vaginan. Om en man för in sin penis i sin hustrus vagina, är det obligatoriskt för båda att utföra ghusl, även om ingen ejakulation inträffade. Allah säger: ”Och om ni befinner er i ett tillstånd av stor rituell orenhet, skall ni rena er [genom att skölja hela kro ... Visa mer

Krävs det ghusl för en icke-muslim som omfamnat islam?

Nya konvertiter måste utföra ghusl. Abu Hurayrah rapporterade att Thumamah al-Hanafi tillfångatogs. Profeten ﷺ gick förbi honom och sade: ”Vad har du att säga, O Thumamah?” Han svarade: ”Om ni dödar mig, skulle ni döda en släkting. Om ni är givmilda [släpper loss mig], kommer jag att vara tacksam. Om ni vill ha rikedom [som l&o ... Visa mer

Måste man utföra ghusl om man ejakulerar sperma (mani)?

Den generella åsikten bland juristerna är att ghusl är obligatoriskt för den som utsöndrar mani (sperma) till följd av stimulering i sovande eller vaket tillstånd. Abu Sa’id rapporterade att han hörde Allahs Sändebud ﷺ säga: ”Vatten [att tvätta] behövs efter [ejakulation] av sperma.” Detta har återberättats ... Visa mer

Är det obligatoriskt för båda mannen och kvinnan att göra ghusl om de har samlag?

Om en man för in sin penis i sin hustrus vagina, är det obligatoriskt för båda att utföra ghusl, även om ingen ejakulation inträffade. Allah säger: ”Och om ni befinner er i ett tillstånd av stor rituell orenhet, skall ni rena er [genom att skölja hela kroppen]” (5:6). Al-Shafi’i sade: ”I det arabiska språket å ... Visa mer

Utöver vid ejakulering av sperma och vid samlag, när måste man utföra ghusl?

Kvinnor och deras menstruation. Om menstruation och postnatal blödning (blödning efter barnafödsel), säger Allah i Koranen: ”Håll er därför borta från kvinnorna under deras period och kom inte nära dem förrän de är rena; men när de har renat sig ta dem då till er, så som Gud har befallt er” (2:222). Allahs ... Visa mer

När är det rekommenderat att göra ghusl?

Före fredagsbönen. Att utföra ghusl till ‘id-bönerna, Ghusl för att tvätta ett lik, Att utföra ghusl för hajj, Att utföra ghusl när man träder in i Makkah och Att utföra ghusl vid ‘Arafah-berget. ... Visa mer