SökresultatMest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Hittat 13, Visa 1 till 13 av 13

Hur utförs böneutopet (adhan) och iqamah?

Det finns tre sätt att utföra adhan på: 1) Utför fyra takbir i början och säg resterande fraser två gånger, utan upprepning, med undantag av den sista frasen la ilaha illallah. På detta vis utgörs adhan av femton fraser, såsom i ovannämnda hadith från ‘Abdullah. 2) Utför fyra takbir ... Visa mer

Är det bra med åkallan (du’a) efter adhan?

Efter att adhan har utförts, bör man utföra individuella åkallanden, eftersom detta är tiden då de med största sannolikhet blir accepterade. Anas rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”En åkallan som utförs mellan adhan och iqamah avvisas inte.” Denna hadith har återberättats av Abu Dawud, al-Nasa’i och al-Tirmidhi, som g ... Visa mer

Finns det några kriterier för att vara böneutropare?

Det är rekommenderat att han uppfyller följande villkor: 1) Det är ett måste att han utför adhan för Allahs skull och inte för lön. ‘Uthman ibn Abi’l-’As bad Allahs Sändebud ﷺ utse honom som imam för sitt folk. Han svarade: ”Du är deras imam. Var försiktig med de svaga bland dem, och utse en böneutropare ... Visa mer

Ska jag utföra adhan och iqamah om jag ber utanför bönens korrekta tid?

Den som försover sig och missar en bönetid eller glömmer en bön får utföra adhan och iqamah när han ska be. I en tradition som har återberättats av Abu Dawud, när Profeten ﷺ och hans följeslagare försov sig och missade morgonbönen, instruerade han Bilal att utföra adhan och iqamah för bönen. Om man har missat m&arin ... Visa mer

Ska kvinnor utföra adhan och iqamah?

Ibn ‘Umar sade: ”Det finns ingen adhan eller iqamah för kvinnor.” Detta har återberättats av al-Bayhaqi med en traderingskedja som är sahih. Detta var även åsikten som delades av Anas, al-Hasan, Ibn Sirin, al-Nakha’i, al-Thawri, Malik, Abu Thawr och juristerna. Al-Shafi’i, Ishaq och Ahmad ansåg att det inte är något pr ... Visa mer

Om man missar den frivilliga morgonbönen (den som utförs före den obligatoriska morgonbönen), är det då tillåtet att be den efter att dess tid har gått ut?

Abu Hurayrah rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Den som misslyckas med att be fajrs två [sunnah] rak’at till dess att solen går upp, [han bör då] utföra dem.” Detta har återberättats av al-Bayhaqi. Al-Nawawi graderade traderingskedjan som god. Qays ibn ‘Umar berättade att han gick till morgonbönen och såg att Profte ... Visa mer

Om man missar sunnah-bönen för dhuhr, kan man ta igen den senare?

‘A’ishah rapporterade att om Profeten ﷺ missade de fyra rak’at före dhuhr, brukade han utföra dem efter. Detta har återberättats av al-Tirmidhi som kallande hadithen för hasan gharib. Ibn Majah rapporterade att hon sade: ”Om Profeten ﷺ missade de fyra rak’at före dhuhr, brukade han utföra dem efter de två rak’a ... Visa mer

Hur många rak’at är sunnah-bönen före ‘asr?

Två eller fyra rak’at före ‘asr. Många hadither har återberättats om denna sunnah-bön och alla stöder varandra. Ibn ‘Umar rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Må Allah vara barmhärtig mot en person som ber fyra rak’at före ‘asr-bönen.” Denna hadith har återberättats av Ahmad, Abu Dawud ... Visa mer

Hur många rak’at är sunnah-bönen före ‘isha?

Två rak’at före ‘isha. ‘Abdullah ibn Mughaffal rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Mellan varje adhan och iqamah finns det en bön.” Efter att Profeten sade dessa ord en tredje gång lade han till: ”För den som vill [be den].” Detta har återberättats av gruppen. Ibn Hibban rapporterade från Ibn al-Zubayr att Profet ... Visa mer

Får en kvinna leda andra kvinnor i bön?

Det är rekommenderat att en kvinnlig imam leder kvinnorna. ‘A’ishah brukade leda kvinnorna i bön och stå med kvinnorna i mitten av den första böneraden. Även Umm Salamah brukade göra detta. Profeten ﷺ utsåg Waraqah att utföra adhan för henne medan han instruerade henne att leda kvinnorna i sitt hushåll i de obligatoriska bö ... Visa mer

Ska adhan och iqamah utföras före ‘id-bönen?

Ibn al-Qayyim skriver: ”När Allahs Sändebud ﷺ gick till musallan (böneplatsen), utförde han bönen utan ett böneutrop eller iqamah och utan att säga ‘al-salatu jami’ah’ (bön i samling). Sunnan är att inte göra något av detta.” Både Ibn ‘Abbas och Jabir rapporterade att böneutropet inte utf&oum ... Visa mer

Kan man kombinera dhuhr-bönen och ‘asr-bönen vid ‘Arafah?

Enligt autentiska hadither kombinerade Profeten ﷺ middagsbönen och eftermiddagsbönen när han befann sig vid ‘Arafah. Adhan, böneutopet, utfördes och iqamah, det andra böneutropet, utfördes därefter, varpå han ﷺ bad dhuhr. Efter detta utfördes ännu en iqamah och han ﷺ bad ‘asr. Al-Aswad och ‘Alqamah sade: ”För ... Visa mer

Kan man kombinera maghrib-bönen och ‘isha-bönen i Muzdalifah?

När Profeten ﷺ anlände i Muzdalifah, utförde han kvällsbönen och två rak’at för nattbönen (utförde qasr). Han beordrade att endast en adhan skulle utföras för både maghrib och ‘isha, men en separat iqamah för båda två. Inga frivilliga böner ska utföras mellan dessa två obligatoriska bön ... Visa mer