Målen.

Målen:

 • Att utfärda fatwas och ge islamiska råd till individer, officiella och inofficiella organisationer.
 • Att sträva efter att ena mellan samtliga imamers förhållningssätt i aktuella angelägenheter och religiösa och juridiska frågor.
 • Att arbeta för att förse folket med korrekt och tydlig information om islam och dess lärdomar för alla nivåer i samhället vare sig i Sverige eller i Skandinavien.
 • Att bygga broar för diskussioner mellan olika följare av varierade religiösa livsåskådningar och kulturer i Sverige och i Skandinavien i överlag.
 • Att sprida värderingar som inbegriper överseende och samlevnad utifrån gemenskap, medelmåttighet och moderation. Därtill ska all form av våld och extremism avvisas.
 • Att stärka integration och verkligställa att man är en bra medborgare.
 • Att synliggöra imamers funktioner och viktiga roll i samhället ur en kulturell-, samhällig- och mission-aspekt.
 • Att initiera projekt i kultur- och samhällsfrågor som gagnar islams förekomst. En framgångsrik integration eftersträvas likaså i samarbete med statliga myndigheter och civilsamhällesorganisationer.
 • Att starta kurser, studiecirklar, workshops och konferenser i syfte att diskutera aktuella fiqh- och juridiska frågor som uppstår.
 • Att sträva ihärdigt för att rådet statligt ska bekännas som den officiella organisationen som det bör refereras till för att fatwas ska utfärdas.
 • Att arbeta för att starta en hemsida som specialiserar sig på att utfärda fatwas som minoritetsmuslimer kan använda sig av i Sverige och i närliggande länder.
 • Att arbeta för att inrätta en Waqf för fatwas.

الأهداف:

 • إصدار الفتاوى وتقديم الإستشارات الشرعية للأفراد والمؤسسات الرسمية والمدنية.
 • السعي لجمع الأئمة من أجل التوفيق بتنوع وجهات نظرهم في النوازل العامة والقضايا الشرعية والقانونية.
 • العمل على تقديم معلومات صحيحة وواضحة عن الإسلام وثقافته لعموم مكونات المجتمع السويدي والاسكندنافي.
 • بناء جسور الحوار بين أتباع الديانات والثقافات المختلفة في السويد وعموم اسكندنافيا.
 • نشر قيم التسامح والتعايش والحوار والوسطية والاعتدال ورفض كل أشكال العنف والتطرف الفكري.
 • دعم سياسات الاندماج الإيجابي وتحقيق المواطنة الصالحة.
 • إبراز دور الأئمة وأهميتهم في المجتمع ثقافياً واجتماعياً ورسالياً.
 • القيام بمشاريع ثقافية اجتماعية تخدم الوجود الإسلامي وتحقق الاندماج الإيجابي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
 • عقد دورات وحلقات دراسية وورشات عمل ومؤتمرات بقصد مناقشة المستجدات الفقهية والقانونية التي تطرأ.
 • السعي الجاد لدى الحكومة للحصول على الاعتراف الرسمي بالمجلس باعتباره المؤسسة المخولة بإصدار الفتاوى.
 • العمل عللى إنشاء موقع انترنت متخصص بالفتوى يخدم مواطني السويد المسلمين.
 • العمل على إنشاء وقف الفتوى.


Dela och tipsa!