Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 171 : Vad bör man säga när man gör ruku’?


Det är rekommenderat att minnas Allah med följande ord: ”Subhana Rabbiyya’l-’adhim (Ära till min Herre, den Väldige).” ‘Uqbah ibn ‘Amr rapporterade: ”När ‘Prisa din Herres, den Högstes, namn!’ uppenbarades, sade Profeten () till oss: ‘Gör så när ni bugar er.’” Detta har återberättats av Ahmad, Abu Dawud och andra med en god traderingskedja. Hudhayfah rapporterade: ”Jag bad med Allahs Sändebud (), och när han bugade sig sade han: ‘Subhana Rabbiyya’l-’adhim.’” Detta har återberättats av Muslim, Abu Dawud, al-Nasa’i, al-Tirmidhi och Ibn Majah.
Dela och tipsa!