Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 408 : Är det obligatoriskt att sända välsignelser över Profeten (ﷺ) när man hör hans ärade namn eller när man skriver hans ärade namn?


Somliga av de lärda menar att det är obligatoriskt att sända välsignelser över Profeten () varje gång som man hör hans namn nämnas. De, exempelvis al-Tahawi och al-Halimi, baserade sina argument på en hadith som har återberättats av al-Tirmidhi, som han ansåg vara sund, från Abu Hurayrah att Profeten () sade: ”Må individen i vars närvaro jag nämns få sin näsa täckt med smuts om han inte sänder välsignelser över mig; må näsan täckas med smuts på den person som finner månaden ramadan men låter den passera utan att säkra förlåtelse för sig själv; och må nästan täckas med smuts på den person vars gamla föräldrar fortfarande lever, båda två eller en av dem, och som sviker dem [i sin betjäning av dem] från att träda in i Paradiset.” Detta har återberättats av al-Tirmidhi, som sade att hadithen är autentisk. I en rapport från Abu Dharr läser vi: ”Profeten () sade: ‘Den snålaste bland människorna är den som inte sänder välsignelser över mig när mitt namn nämns i hans eller hennes närvaro.’” Andra lärda är av åsikten att det är obligatoriskt att sända välsignelser över Profeten () en gång medan man befinner sig i en samling. Efter denna en gång är det inte längre obligatoriskt, utan det är rekommenderat att göra så. Detta baseras på en hadith från Abu Hurayrah att Profeten () sade: ”Om några människor som sitter i en samling varken minns Allah eller sänder välsignelser över Hans Profet (), då kommer de att ångra sig på Domens dag. Allah kan antingen straffa dem eller förlåta dem.” Detta har återberättats av al-Tirmidhi. Att sända välsignelser över Profeten () när man skriver hans namn Enligt de lärda är det rekommenderat att sända välsignelser över Profeten () varje gång som man skriver hans namn. Detta nämns dock inte i någon hadith, så ingen kan användas för att stöda denna åsikt. Al-Khatib al-Baghdadi sade: ”Jag såg Ahmad ibn Hanbals handstil och fann att han ofta skrev Profetens () namn utan att sända välsignelser över honom.” Därefter lade han till: ”Jag har fått veta att han brukade sända välsignelser över Profeten () verbalt.” Al-Nawawi sade: ”När vi sänder välsignelser över Profeten (), bör vi kombinera böner för frid och välsignelser över honom genom att säga sallallahu ‘alayhi wa sallam, och vi bör inte begränsa det till ett av dessa genom att antingen säga sallallahu ‘alayhi (må Allahs välsignelser vara med honom) eller ‘alayhi’s-salam (frid vare med honom).” 
Dela och tipsa!