Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 92 : Vilka handlingar annullerar inte wudu’?


Att röra en kvinna. ‘A’ishah rapporterade att Allahs Sändebud () pussade henne medan han fastade och sade: ”Att pussa upphäver inte tvagningen, och det bryter inte fastan.” Detta har återberättats av Ishaq ibn Rahawaih och al-Bazzar med en god traderingskedja. Om hadithens tillförlitlighet säger ‘Abd al-Haqq: ”Jag känner inte till någon defekt i hadithen som skulle kunna vara en anledning till att den avvisas.” ‘A’ishah sade även: ”En natt saknade jag Allahs Sändebud () i min säng, så jag gick iväg för att leta efter honom. Jag lade handen på undersidan av hans fötter medan han bad och han sade: ‘O Allah! Jag söker skydd i Ditt välbehag mot Din vrede. Jag söker skydd i Din förlåtelse mot Ditt straff. Jag söker skydd hos Dig mot Dig. Jag kan inte räkna Dina lovprisningar, och Du är såsom Du har lovprisat Dig själv.’” Denna hadith har återberättats av Muslim och al-Tirmidhi, som graderade den som sahih. Hon rapporterade även: ”Profeten () pussade några av sina hustrur och gick iväg till bönen, utan att förnya sin tvagning.” Denna hadith har återberättats av Ahmad och ”de fyra”[1], och dess återberättare är trovärdiga. Hon sade även: ”Jag brukade sova framför Profeten () med mina fötter mot qiblah [för honom]. När han nedföll under bönen brukade han röra mig, så jag tog bort mina fötter.” En annan version lyder: ”När han ville nedfalla, rörde han mina ben.” Att blöda från ett ovanligt område. Detta innebär att man blöder till följd av ett sår, koppning eller näsblod, oavsett om mängden blod är lite eller mycket. Al-Hasan sade: ”Muslimerna bad även när de var skadade.” Detta har återberättats av al-Bukhari. Han rapporterade även: ”Ibn ‘Umar tryckte på en finne till dess att den började blöda, men han förnyade inte sin tvagning. Ibn Abi ‘Uqiyy spottade ut blod och fortsatte att be. ‘Umar ibn al-Khattab bad medan blod flödade från honom. ‘Ibbad ibn Bishr träffades med en pil medan han bad, men han fortsatte att be.” Detta har återberättats av Abu Dawud, Ibn Khuzaymah och al-Bukhari i mu’allaq-format. Spya. Det finns ingen sund hadith om att spya upphäver tvagningen, oavsett om mängden spya är mycket eller lite. Att äta kamelkött. Att detta inte upphäver tvagningen var de fyra rättvägledda kalifernas åsikt, följeslagarnas och de efterföljande generationernas, fastän det finns en autentisk hadith om att man bör tvaga sig efter att man har ätit kamelkött. Jabir ibn Sumrah sade: ”En man frågade Profeten (): ‘Ska vi tvaga oss efter att vi har ätit fårkött?’ Han svarade: ‘Om ni vill, tvaga er, och om ni inte vill, tvaga er inte.’ Mannen frågade: ‘Bör vi tvaga oss efter att vi har ätit kamelkött?’ Han svarade: ‘Ja.’” Al-Barra’ ibn ‘Azib rapporterade att någon frågade Profeten () om att be där kameler vistas, och han svarade: ”Be inte där i, för de är från djävularna.” Han frågade om platserna där får vistas, och Profeten () svarade: ”Be där i, för de är en välsignelse.” Detta har återberättats av Ahmad, Abu Dawud och Ibn Hibban. Ibn Khuzaymah sade: ”Jag känner inte till någon dispyt om denna rapports tillförlitlighet.” Som summering citerar vi al-Nawawi: ”Denna åsikt har det starkaste beviset, men majoriteten av de lärda är av mottsatt åsikt.” Att ha tvivel om huruvida man har släppt ut gas eller inte. Detta är scenariot där individen inte riktigt kan minnas huruvida han har upphävt tvagningen eller inte. Detta upphäver inte tvagningen, oavsett om individen befinner sig i bön eller inte, förrän han är säker på att han har upphävt tvagningen. ‘Abbad ibn Tamim rapporterade att hans farbror frågade Profeten () om en person som känner något i sin mage när han ber. Profeten () sade: ”Han ska inte lämna [bönen] förrän han hör eller luktar det.” Detta har återberättats av Muslim, Abu Dawud och al-Tirmidhi. Detta innebär inte att dess ljud eller dåliga lukt upphäver tvagningen, utan individen måste vara säker på att han har upphävt tvagningen. Ibn al-Mubarak sade: ”Om man är osäker om sin tvagning, behöver man inte utföra en ny tvagning.” Om man är säker på att man har upphävt sin tvagning och tvivlar på om man har tvagat sig eller inte, måste man tvaga sig. Att skratta under bönen. Detta upphäver inte tvagningen, eftersom det inte finns några bekräftade rapporter som påvisar detta. Att tvätta en död person. Detta upphäver inte tvagningen, eftersom rapporterna som menar att tvagningen upphävs är svaga.
[1] Det vill säga av al-Nasa’i, Abu Dawud, al-Tirmidhi och Ibn Majah. – J.Z.
Dela och tipsa!