Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 16 : Vad är orenheter (najasah)?


Najasah åsyftar orena substanser som en muslim måste undvika samt tvätta av om de kommer på hans kläder, kropp och så vidare. Allah säger i Koranen: ”Och rena ditt hjärta!” (74:4),[1] och: ”Gud älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger [om de har syndat] och Han älskar dem som vill rena sig” (2:222). Allahs Sändebud () sade: ”Renhet är halva religionen.”
[1] ??? Detta är Bernströms tolkning av versen. Shakirs tolkning stämmer mer överens med vad Sabiq diskuterar i detta kapitel, nämligen att rengöra sin kropp och sina kläder: ”And your garments do purify” (sö). 
Dela och tipsa!