Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 324 : Är det bra att fasta tre dagar varje månad?


Abu Dharr al-Ghafari rapporterade: ”Allahs Sändebud () beordrade oss att fasta tre dagar varje månad – det vill säga dagarna då det är fullmåne (13:e, 14:e och 15:e enligt den islamiska månkalendern). Och han sade: ‘Det är som att fasta hela året.’” Denna hadith har återberättats av al-Nasa’i och Ibn Hibban, som graderade den som sahih. Det har rapporterats att Profeten () brukade fasta på lördag, söndag och måndag under en månad, och på tisdag, onsdag och torsdag under nästa månad. Han brukade även fasta under tre dagar i början av månaden, eller på den första torsdagen och de nästa två måndagarna i månaden.
Dela och tipsa!