Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 319 : Är det förbjudet att fasta under ‘id-dagarna och tashriq-dagarna?


‘Id-dagarna. Alla lärda är eniga om att en sådan fasta är förbjuden. Det är oväsentligt huruvida fastan är obligatorisk eller frivillig. ‘Umar vittnade: ”Allahs Sändebud () har förbjudit att man fastar under dessa två dagar. Vad gäller ‘id al-fitr är den [till] för er att bryta ramadan-fastan [på]. På ‘id al-adha bör ni äta från det som ni offrar.” Detta har återberättats av Ahmad, al-Nasa’i, al-Tirmidhi, Abu Dawud och Ibn Majah. Tashriq-dagarna (de tre dagarna som följer ‘id al-adha). Det är inte tillåtet att fasta under dessa tre dagar. Abu Hurayrah rapporterade att Allahs Sändebud () sände ‘Abdullah ibn Hudhaqah till Mina för att meddela: ”Ni ska inte fasta dessa dagar. Det är dagar som är till för ätande, drickande [av icke alkoholhaltiga drycker] och att minnas Allah.” Detta har återberättats av Ahmad med en god traderingskedja. Ibn ‘Abbas rapporterade att Allahs Sändebud () sände en person för att meddela: ”Fasta inte under dessa dagar, då det är dagar som är till för ätande, drickande och att glädjas med sin familj.” Detta har återberättats av al-Tabarani i al-Awsat. Shafi’i-rättsskolan tillåter att man fastar under tashriq-dagarna om det finns någon orsak till att man fastar, det vill säga om det är på grund av en ed, för försoning eller för att ta igen en missad dag från ramadan. En fasta är inte tillåten om det inte finns någon särskild anledning till den, och det råder ingen oenighet om detta. Shafi’i-rättsskolan applicerar här samma resonemang på fastan som de använder för att säga att böner som utförs av en specifik anledning får utföras under de förbjudna bönetiderna (exempelvis moskéhälsningsbönen och så vidare).
Dela och tipsa!