Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 332 : Får man hälla vatten över sig eller dylikt när man fastar?


Abu Bakr ibn ‘Abd al-Rahman rapporterade från ett antal följeslagare att de hade sett Allahs Sändebud () hälla vatten över sitt huvud medan han fastade på grund av törst eller extrem värme. Detta har återberättats av Ahmad, Malik och Abu Dawud med en traderingskedja som är sahih. Al-Bukhari och Muslim rapporterade från ‘A’ishah att Profeten () brukade stiga upp på morgonen under en fastedag och sedan utföra ghusl (ett fullständigt bad). Om man oavsiktligen råkar svälja lite vatten under badet, är fastan fortfarande giltig.
Dela och tipsa!