Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 337 : Bryts fastan om man spyr? Finns det skillnad mellan att spy medvetet och omedvetet?


Om man överväldigas och kräks oavsiktligen, behöver man inte ta igen dagen senare eller gottgöra för det. Abu Hurayrah rapporterade att Profeten () sade: ”Den som överväldigas och kräks ska inte ta igen dagen. Den som kräks avsiktligen måste ta igen dagen.” Detta har återberättats av Ahmad, Abu Dawud, al-Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Hibban, al-Daraqutni och al-Hakim. Den senare graderade hadithen som sahih. Om rapportens tillförlitlighet sade al-Khattabi: ”Jag känner inte till någon meningsskiljaktighet bland de lärda på denna punkt. Om man kräks oavsiktligen behöver man inte ta igen dagen, men om man kräks avsiktligen måste man ta igen dagen senare.”
Dela och tipsa!