Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 88 : Vad är förstjänsterna med ”siwak” pinne från arak trädet?


Detta innebär att använda en pinne eller ett liknande objekt för att rengöra sina tänder. Den bästa typen att använda är från arak-trädet i Hijaz (på den arabiska halvön). Att använda en sådan pinne stärker tandköttet, förhindrar tandsjukdomar, hjälper matsmältningen och underlättar för urinflödet. Denna sunnah uppfylls av att använda vilket objekt som helst som avlägsnar gula fläckar på tänderna och rengör munnen, till exempel en tandborste och så vidare. Abu Hurayrah rapporterade att Profeten () sade: ”Om det inte skulle vara en vedermöda för [människorna i] mitt samfund, hade jag beordrat dem att använda en tandborste vid varje tvagning.” Detta har återberättats av Malik, al-Shafi’i, al-Bayhaqi och al-Hakim. ‘A’ishah rapporterade att Profeten () sade: ”Tandborsten rengör munnen och gör Herren nöjd.” Detta har återberättats av Ahmad, al-Nasa’i och al-Tirmidhi. Att använda en tandborste är omtyckt vid alla tider, men det är i synnerhet omtyckt att använda en vid fem tider: 1) tvagning, 2) bön, 3) Koranrecitation, 4) när man vaknar efter sömn och 5) när smaken i munnen har ändrats. Fastande samt icke fastande personer får använda en tandborste i början av dagen, i slutet av dagen eller vid någon annan tid när som helst under dagen. ‘Amr ibn Rabi’ah sade: ”Vid oräkneliga tillfällen har jag sett Allahs Sändebud () använda en tandborste när han fastade.” Detta har återberättats av Ahmad, Abu Dawud och al-Tirmidhi. När man använder en tandborste, är det sunnah att rengöra den efteråt. ‘A’ishah sade: ”När Profeten () använde sin tandborste, brukade han ge den till mig. Jag brukade tvätta den, använda den, tvätta den igen och sedan ge tillbaka den till honom.” Detta har återberättats av Abu Dawud och al-Bayhaqi. Det är en del av sunnan att den som inte har några tänder får rengöra sin mun med sina fingrar. ‘A’ishah frågade: ”Allahs Sändebud, hur bör en tandlös person rengöra sin mun?” Han svarade: ”Genom att föra in sina fingrar i sin mun.” Detta har återberättats av al-Tabarani.
Dela och tipsa!