Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 8 : Vattnets Hukum som blandats med orena substanser?


Svar: 1) Den orena substansen ändrar vattnets smak, färg eller lukt. Om detta inträffar kan vattnet inte användas för rengöring. Enligt Ibn al-Mundhir och Ibn al-Mulaqqin råder det konsensus om detta. 2) Vätskan anses fortfarande vara vatten, det vill säga den orena substansen har inte ändrat dess smak, färg eller lukt. Sådant vatten anses vara rent och kan användas för rengöring. Detta baserar sig på hadith: Abu Hurayrah rapporterade att en beduin urinerade i moskén. Människor reste sig för att ta [och stoppa] honom. Profeten () sade: ”Låt honom vara, och häll en spann eller behållare med vatten över hans urin. Ni har uppfostrats att vara mjuka mot människor, inte att vara hårda mot dem.” Denna hadith har återberättats av ”gruppen”, med undantag av Muslim. Abu Sa’id al-Khudri frågade Profeten (): ”Kan vi tvaga oss med vatten från Buda’ah-brunnen [en brun i Madinah]?” Profeten () sade till honom: ”Vatten är rent och inget gör det orent.” Denna hadith har återberättats av Ahmad, al-Shafi’i, Abu Dawud, al-Nakha’i och al-Tirmidhi, som graderade den hasan. Ahmad sade: ”Denna hadith är sahih, och Yahya ibn Ma’in och Muhammad ibn Hazm graderade den just så.” Detta är även åsikten som har framförts av Ibn ‘Abbas, Abu Hurayrah, al-Hasan al-Basri, Ibn al-Musayyab, ‘Ikrimah, Ibn Abu Layla, al-Thawri, Dawud al-Dhahiri, al-Nakha’i, Malik och andra. Al-Ghazzali sade: ”Jag önskar att al-Shafi’is åsikt var som Maliks.” Det finns även en hadith från ‘Abdullah ibn ‘Umar att Allahs Sändebud () ska ha sagt: ”Om det minst finns två spannar med vatten, kommer det inte att bära med sig någon orenhet.” Denna hadith har återberättats av ”de fem”. Hadithen är dock mudtarab i sin traderingskedja och text. Ibn ‘Abd al-Barr sade i al-Tamhid: ”Vad gäller al-Shafi’is åsikt, vilken baseras på denna hadith, är den svag vid granskning, och den har inte bekräftats av historiska rapporter.”
Dela och tipsa!
Tillbaka till sökresultat ...