Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 279 : Får ägaren äta av spannmålet?


Det är tillåtet för ägaren att äta från fröna, och det som han konsumerar kommer inte att inkluderas i den del som zakah betalas på, för det är en långvarig tradition. Det är endast en liten mängd som faktiskt äts. Det är samma som när ägaren till ett fruktbärande träd äter av dess avkastning. Således beräknas zakah på den faktiska mängden efter att han skördar och skalar fröna. Ahmad tillfrågades om den som äger farik (skrubbat grönt vete) och äter från det, och han svarade att det inte är någon fara om ägaren äter vad han behöver. Detta är även åsikten som delades av al-Shafi’i, al-Layth och Ibn Hazm. Enligt Malik och Abu Hanifah måste ägaren redovisa för det som han äter.
Dela och tipsa!