Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 513 : När kan ‘umrah utföras?


Majoriteten av de lärda är av åsikten att ‘umrah får utföras när som helst under året. Abu Hanifah ansåg dock att det finns fem dagar då det är ogillat att utföra ‘umrah: ‘Arafah-dagen, nahr-dagen (den 10:e dhu’l-hijjah) och de tre tashriq-dagarna (den 11:e, 12:e och 13:e dhu’l-hijjah). Abu Yusuf menade att det är ogillat på ‘Arafah-dagen och under de efterföljande tre dagarna. Alla av dem är dock eniga om att det är tillåtet att utföra ‘umrah under hajj-månaderna. Al-Bukhari rapporterade från ‘Ikrimah ibn Khalid att han sade: ”Jag frågade ‘Abdullah ibn ‘Umar om att utföra ‘umrah före hajj, varpå han svarade: ‘Det är ingen fara om man gör så, eftersom Profeten () själv utförde ‘umrah före hajj.’” Jabir rapporterade att ‘A’ishahs menstruation startade medan hon utförde hajj, men hon utförde alla hajj-riter med undantag av tawaf runt Ka’bah. När hennes menstruation var avslutad och hon var ren, utförde hon tawaf och sade: ”O Allahs Profet! Alla har utfört hajj och ‘umrah tillsammans, men jag har endast utfört hajj.” Då beordrade Profeten () hennes bror, ‘Abd al-Rahman, att följa med henne till Tan’im [för att utföra ‘umrah], så hon utförde ‘umrah direkt efter hajj under månaden dhu’l-hijjah. Den bästa tiden att utföra ‘umrah är under månaden ramadan.
Dela och tipsa!