Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 312 : Räcker det med att månen syns någonstans på jorden för att det ska bli obligatoriskt för alla muslimer att fasta?


Svar: Enligt majoriteten av de lärda, är det oväsentligt huruvida nymånen har siktats på en annan plats. Med andra ord: efter att nymånen har siktats var som helst på jorden, blir det obligatoriskt för alla muslimer att börja fasta, som Allahs Sändebud () sade: ”Fasta när den har siktats och bryt fastan när den har siktats.” Denna hadith är ett generellt uttalande som riktas mot hela den muslimska världen, det vill säga: ”om någon av er siktar månen på någon plats, då kommer det att vara en siktning för alla människor.” Enligt ‘Ikrimah, al-Qasim ibn Muhammad, Salim, Ishaq, den korrekta åsikten i hanafi-rättsskolan och den valda åsikten i shafi’i-rättsskolan, ska varje ”land” (eller område) ta hänsyn till sin egen siktning och inte nödvändigtvis följa andras siktningar. Detta baseras på vad Kurayb sade: ”När jag var i Sham uppenbarade sig ramadans nymåne på torsdag kväll. Jag återvände till Madinah i slutet av månaden. Väl där frågade Ibn ‘Abbas: ‘När såg ni människor nymånen?’ Jag svarade: ‘Vi såg den på torsdag kväll.’ Han sade: ‘Såg du den själv?’ Jag svarade: ‘Ja, folket såg den, och de och Mu’awiyah fastade.’ Han sade: ‘Men vi såg den på fredag kväll. Vi kommer inte att sluta fasta förrän vi har fullbordat trettio dagar eller siktat nymånen.’ Jag sade: ‘Är inte Mu’awiyahs siktning och fastande tillräckligt för er?’ Han svarade: ‘Nej … Detta är Allahs Sändebuds () order.’” Detta har återberättats av Ahmad, Muslim och al-Tirmidhi. Om hadithen sade al-Tirmidhi: ”Den är hasan sahih gharib. Lärda agerar i enlighet med denna hadith. Varje land har sin siktning.” I Fath al-’alam sharh bulugh al-maram står det: ”[Åsikten] som är närmast [sanningen] är att varje land och områdena som är kopplade till det följer sin siktning.”
Dela och tipsa!
Tillbaka till sökresultat ...