Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 343 : I vilken typ av moské kan i’tikaf utföras?


Svar: Det råder skilda åsikter bland juristerna om vilka moskéer som är acceptabla för i’tikaf. Enligt Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq och Abu Thawr är i’tikaf giltigt i vilken moské som helst där de fem bönerna utförs och en samling återfinns. Detta baseras på hadithen från Profeten (): ”Varje moské som har en böneutropare och en imam är acceptabel för i’tikaf.” Detta har återberättats av al-Daraqutni, men hadithen är mursal och svag och kan inte användas som bevis. Malik, al-Shafi’i och Dawud menar att det är acceptabelt i vilken moské som helst, då det inte finns något bevis som begränsar i’tikaf till några särskilda moskéer. Shafi’i-rättsskolan menar att det är bättre att utföra i’tikaf i en samlingsmoské, detta då Profeten () utförde i’tikaf i en sådan moské, och eftersom antalet människor som närvarar vid bönerna i en sådan moské är större. Om tiden för i’tikaf inkluderar tiden för fredagsbönen, måste man utföra den i samlingsmoskén för att inte missa fredagsbönen. Personen som utför i’tikaf får utföra böneutropet om platsen varifrån böneutropet utförs antingen är moskéns dörr eller dess inre gårdsplan. Han får även gå till moskéns tak, eftersom allt detta anses vara en del av moskén. Om platsen för böneutropet är utanför moskén, och mu’takifen utför utropet, kommer hans i’tikaf att annulleras. Den yttre gårdsplanen anses vara en del av moskén enligt hanafi-rättssskolan, shafi’i-rättsskolan och en rapport från Ahmad. Enligt Malik och en annan rapport är detta inte en del av moskén och individen som utför i’tikaf bör inte gå dit. Merparten av de lärda säger att det inte är korrekt för en kvinna att utföra i’tikaf i moskén i hennes hus (dvs. den särskilda platsen i hennes hus där hon utför bönerna), eftersom moskén i hennes hus generellt inte faller in under kategorin moskéer och kan säljas. Det råder ingen meningsskiljaktighet om detta. Profetens () hustrur utförde alltid i’tikaf i Profetens () moské.
Dela och tipsa!
Tillbaka till sökresultat ...