Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 345 : Vilka handlingar är tillåtna under i’tikaf?


Följande handlingar är tillåtna för den som utför i’tikaf: 1) Personen får lämna platsen för sin i’tikaf och säga adjö till sin fru. Safiyyah rapporterade: ”Profeten () utförde i’tikaf, och jag gick och besökte honom under natten. Jag talade med honom, och sedan reste jag mig för att gå. Han gick upp med mig och höll mig sällskap till mitt hus. [Hon bodde i Usamahs ibn Zayds hus. Två män från ansar gick förbi dem, och när de såg Profeten () skyndade de sig]. Profeten () sade: ‘Vänta, detta är Safiyyah bint Haya.’ De sade: ‘Upphöjd vare Allah, O Allahs Sändebud [vi hade inget tvivel om dig].’ Profeten () sade: ‘Shaytan strömmar [genom] människan som blod. Jag fruktade att han hade viskat något [förtal] i era hjärtan.’” Detta har återberättats av al-Bukhari, Muslim och Abu Dawud. 2) Att kamma och klippa sitt hår, att klippa sina naglar, att tvätta sin kropp, att bära fina kläder eller att använda parfym – allt detta är tillåtet. ‘A’ishah rapporterade: ”Profeten () utförde i’tikaf, och han brukade föra in sitt huvud genom öppningen till mitt rum och jag tvättade hans hår [eller kammade det, enligt en rapport]. Jag menstruerade vid det tillfället.” Detta har återberättats av al-Bukhari, Muslim och Abu Dawud. 3) Personen får gå ut för att ta itu med något behov som är nödvändigt. ‘A’ishah rapporterade: ”När Profeten () utförde i’tikaf förde han sitt huvud nära mig så att jag kunde kamma hans hår, och han brukade inte gå in i huset utom för att uträtta de behov som en person har.” Detta har återberättats av al-Bukhari, Muslim och andra. Ibn al-Mundhir sade: ”De lärda är eniga om att den som utför i’tikaf får lämna moskén för att uträtta sina behov, för detta är något som han personligen måste göra, och han kan inte göra det i moskén. Om han måste äta eller dricka och det inte finns någon som kan ge honom mat, får han gå iväg för att hämta det. Om han behöver kräkas, får han lämna moskén för att göra det. För allt som han måste göra men inte kan göra i moskén, detta får han lämna moskén för att utföra och sådana handlingar kommer inte att annullera hans i’tikaf, även om det tar en lång stund. Exempel på sådana handlingar inkluderar att tvätta sig själv efter sexuell orenhet och att tvätta bort orenheter från sin kropp eller sina kläder.” Sa’id ibn Mansur rapporterade att ‘Ali sade: ”Om en person utför i’tikaf ska han närvara vid fredagsbönen, vara närvarande vid begravningar, besöka de sjuka och gå till sin familj om angelägenheter som är nödvändiga [att han tar itu med], men han ska förbli stående [medan han besöker dem].” ‘Ali hjälpte sin brorson genom att ge honom 700 dirhamer för att köpa en tjänare och brorsonen sade: ”Jag utför i’tikaf.” ‘Ali sade: ”Varför skulle du klandras om du går till marknaden och köper en?” Qatadah brukade tillåta att individen som utför i’tikaf följer med begravningsföljet och besöker de sjuka, men att han inte skulle sitta medan han gjorde detta. Ibrahim al-Nakha’i sade att de föredrog att individen som gör i’tikaf utför följande handlingar och att han hade tillåtelse att utföra dem även om han inte utförde dem för att besöka de sjuka, närvara vid fredagsbönen, närvara vid en begravning, att gå ut för att uträtta sina behov och att inte gå in på platsen som inte har ett tak. Han sade: ”Den som utför i’tikaf bör inte gå till en plats som har ett tak, utom om det finns ett behov av att göra det.” Al-Khattabi sade: ”En grupp säger att individen som utför i’tikaf får närvara vid fredagsbönen, besöka de sjuka och närvara vid begravningar. Detta har rapporterats från ‘Ali, och det är åsikten som delades av Sa’id ibn Jubayr, al-Hasan al-Basri och al-Nakha’i.” Abu Dawud rapporterade från ‘A’ishah att Profeten () brukade besöka de sjuka medan han utförde i’tikaf. Han brukade besöka dem utan att ledas bort från sin väg. Det har även rapporterats från henne att det är sunnah för individen att inte lämna platsen för sin i’tikaf för att besöka de sjuka. Detta innebär att individen inte ska lämna platsen för sin i’tikaf med den enda avsikten att besöka de sjuka, men om han går förbi en person som är sjuk får han fråga om honom, förutsatt att det inte för honom bort från hans (utstakade) väg ??? . 4) Personen får äta, dricka och sova i moskén, och han ska också hålla den ren. Han får göra upp kontrakt för äktenskap, köp, försäljning och så vidare.
Dela och tipsa!