Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 341 : Hur länge utför man i’tikaf?


Svar: Den obligatoriska i’tikaf ska vara lika lång som eden säger att den ska vara. Om man svär en ed om att utföra i’tikaf under en dag eller fler, ska man utföra i’tikaf lika länge som man har svurit. Sunnah-i’tikaf, eller den rekommenderade i’tikaf, har ingen specifik tidsgräns. Den kan uppfyllas genom att stanna i moskén med avsikten att utföra i’tikaf under en lång eller kort period. Belöningen kommer att erhållas i enlighet med hur länge som man stannar i moskén. Om man lämnar moskén och sedan återvänder, bör man förnya sin avsikt att utföra i’tikaf. Ya’ala ibn Umayyah sade: ”Jag isolerade mig själv i moskén under en längre tid för i’tikaf.” ‘Ata sade till honom: ”Det är i’tikaf så länge som du isolerar dig själv där. Om du sitter i moskén och hoppas på gott är detta i’tikaf, annars är det inte det.” Den som utför den icke obligatoriska i’tikaf får avsluta sin i’tikaf när som helst, även om det är före perioden som han avsåg att stanna. ‘A’ishah rapporterade att om Profeten () hade avsikten att utföra i’tikaf, brukade han be morgonbönen och påbörja den. En gång ville han utföra i’tikaf under ramadans tio sista dagar, och han beordrade att hans tält skulle resas. ‘A’ishah rapporterade: ”När jag såg detta, beordrade jag att mitt tält skulle resas, och några av Profetens () hustrur gjorde detsamma. När han [Profeten] bad morgonbönen, såg han alla tält och sade: ”Vad är detta?” De sade: ”Vi söker lydnad [till Allah och Hans Sändebud].” Då beordrade han att hans tält och hans hustrurs tält skulle tas ned, och han fördröjde sin i’tikaf till de tio första dagarna [i shawwal].” Faktumet att Allahs Sändebud () beordrade att sina hustrurs tält skulle tas ned och bad dem att lämna i’tikaf efter att de hade utfört avsikten för den, visar att de övergav i’tikaf efter att de hade påbörjat den. Hadithen visar även att en man får hindra sin hustru från att utföra i’tikaf om hon inte fick hans tillstånd att utföra i’tikaf. Det råder meningsskiljaktighet om en man som ger sin fru tillstånd att utföra i’tikaf och sedan upphäver det. Enligt al-Shafi’i, Ahmad och Dawud är detta tillåtet för maken, och hustrun måste lämna sin i’tikaf i ett sådant scenario.
Dela och tipsa!
Tillbaka till sökresultat ...