Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 261 : Vilken tid är ‘id-bönen?


Tiden för ‘id-bönen börjar från då solen är tre meter över horisonten och varar till dess att solen når sin meridian. Ahmad ibn Hassan al-Bana’ rapporterade att Jundub sade: ”Profeten () bad ‘id al-fitr-bönen medan solen var [ungefär] sex meter[1] över horisonten, och han bad ‘id al-adha-bönen medan solen var tre meter över horisonten.” Al-Shawkani sade: ”Detta är det bästa som har rapporterats om den specifika tiden för ‘id-bönerna, och hadithen visar att det är rekommenderat att skynda sig för att utföra ‘id al-adha-bönen och att fördröja ‘id al-fitr-bönen.” Ibn Qudamah sade: ”Det är en sunnah att utföra ‘id al-adha-bönen tidigt för att ge folket mer tid till att utföra offret, och att ‘id al-fitr-bönen fördröjs för att ge folket mer tid till att ge zakah al-fitr. Jag känner inte till någon meningsskiljaktighet i denna fråga.”
[1] Bokstavligen ”två rumah”, och varje rumah är ungefär tre meter.
Dela och tipsa!