Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 335 : Vad händer om man av misstag sväljer sådant som är svårt att undvika, såsom sitt saliv, damm och så vidare?


De saker som man inte kan skydda sig själv från, exempelvis att svälja sin saliv, vägdamm, att sikta mjöl och så vidare, är alla översedda. Ibn ‘Abbas utlåtande lyder: ”Det är inga problem med att smaka på mjöl eller något som du vill inhandla.” Al-Hasan brukade tugga på valnötter för sitt barnbarn medan han fastade. Även Ibrahim tillät detta. Att tugga tuggummi (olikt sorten som är trendig i väst, har det ingen söthet eller doft) är ogillat. Tuggummit får inte gå i bitar. De som säger att det är ogillat inkluderar al-Sha’bi, al-Nakha’i, hanafi-rättsskolan, shafi’i-rättsskolan och hanbali-rättsskolan. ‘A’ishah och ‘Ata tillät tuggande, då inget når magen, och det är som att lägga småstenar i munnen förutsatt att det inte går i bitar. Om en del av det går av och går ned i magen bryts fastan. Ibn Taymiyyah sade: ”Att lukta på parfymer skadar inte fastan.” Han diskuterar ämnet mer utförligt och säger: ”Vad gäller kohl, injektioner, droppar som droppas in i urinröret [dvs. lavemang för medicinska orsaker] och behandling för hjärn- och magskador, finns det viss dispyt bland de lärda. Somliga säger att inget av detta bryter fastan, vissa säger att allt förutom kohl bryter fastan, och andra menar att allt förutom dropparna bryter fastan, eller att kohl och dropparna inte bryter fastan men att övriga saker gör.” Ibn Taymiyyah fortsätter: ”Den första åsikten i detta ämne föredras. Den mest uppenbara slutsatsen är att inget av detta bryter fastan. Fastan är en del av religionen islam. Både lekmannen och specialisten måste vara kunnig om den. Om de föregående handlingarna var förbjudna av Allah och Hans Sändebud () för den fastande individen eftersom de förstör fastan, hade det varit obligatoriskt för Allahs Sändebud () att klargöra detta faktum. Om han hade gjort så, skulle hans följeslagare ha känt till det och fört vidare [denna kunskap] till övriga muslimer. Eftersom ingen har rapporterat detta från Profeten (), inte med en autentisk eller svag hadith, inte i mursal- eller musnad-format, då måste det vara fallet att sådana handlingar inte bryter [fastan].” Han säger även: ”Om domen är så att den skulle påverka alla eller vardagsangelägenheter, då hade Profeten () klargjort det till allmänheten. Det är välkänt att kohl var allmänt använt, likaså var oljor, tvättning, rökelse och parfym. Om dessa bröt fastan, skulle Profeten () ha nämnt dem på samma sätt som han nämnde andra saker [som bryter fastan]. Eftersom han inte gjorde detta, tillhör de kategorin parfym, rökelse och färg [dvs. att färga (något)]. Rökelse går in genom näsan, in i huvudet och landar på kroppen. Färg och oljor absorberas av huden och kroppen fräschas upp av dem. Fallet med parfymer är liknande. Eftersom dessa inte har förbjudits [explicit] för den fastande individen, pekar det mot faktumet att det är tillåtet för den fastande att använda dem, och detsamma gäller för kohl. Muslimerna under Profetens () tid brukade skada sig själva, antingen på grund av jihad eller på grund av annat, och de skadade sina magar och huvuden. Om detta hade avslutat deras fasta, skulle det har gjorts klart för dem [av Profeten]. Eftersom detta inte förbjöds för den fastande individen, måste det inte bryta fastan.” Ibn Taymiyyah fortsätter: ”Ingen äter kohl och ingen orsakar att det kommer in i [en persons] mage, varken genom hans näsa eller genom hans mun. Anallavemang tas inte heller som mat. Sannerligen hjälper det kroppen att släppa vad som finns i tarmarna och det når inte magen. Medicin som används för att behandla magsår eller huvudskador [som tas oralt], anses inte vara likt mat. Allah säger i Koranen: ‘TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud’ (2:183). Profeten () sade: ‘Att fasta är en sköld’, och: ‘Sannerligen rusar Shaytan genom kroppen som blodflödet [i kroppen]. Ni bör hämma hans rusande genom hunger och fasta.’[1] För att öka sin Gudsmedvetenhet, måste en fastande person inte äta eller dricka, eftersom mat och dryck gör att ådrorna fylls med blod vari Shaytan cirkulerar [i en persons kropp]. De blir lättare för Shaytan genom att äta och dricka, inte genom lavemang, kohl eller mediciner som appliceras via penisen eller som används för att behandla mag- och hjärnskador.”
[1] Al-Albani noterade, i sin upplaga av Ibn Taymiyyah’s bok om att fasta, att orden ”ni bör hämma…” inte har en källa i någon hadith från Profeten (eö).
Dela och tipsa!