Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 188 : Hur många rak’at är sunnah-bönen före maghrib?


Svar: Två rak’at före maghrib. Al-Bukhari återberättade, från ‘Abdullah ibn Mughaffal, att Profeten () sade: ”Be före maghrib, be före maghrib”, och efter att han utropade det en tredje gång sade han: ”För den som vill göra det”, eftersom han inte ville att folket skulle ta det som en sunnah. Ibn Hibban återberättade att Profeten () bad två rak’at före maghrib-bönen. Muslim återberättade att Ibn ‘Abbas sade: ”Vi brukade be två rak’at före maghrib, och Profeten () såg oss men han instruerade oss inte att göra det och inte heller förbjöd han oss från att göra det.” Ibn Hajar sade i Fath al-bari: ”Alla bevis pekar mot faktumet att det är rekommenderat att utföra dessa två rak’at kvickt såsom de två rak’at före fajr-bönen.”
Dela och tipsa!
Tillbaka till sökresultat ...