Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 314 : Vem måste fasta under ramadan?


Alla lärda är eniga om att fastan är obligatorisk för varje psykiskt tillräknelig, vuxen och frisk muslimsk man som inte reser under den tiden. Vad gäller kvinnor, får de inte menstruera eller uppleva postnatala blödningar.  Människor som inte behöver fasta är de som inte är psykiskt tillräkneliga, som är minderåriga, som reser, som menstruerar, som upplever postnatala blödningar, som är gamla, som ammar eller som är gravida. För somliga är fastan inte obligatorisk alls, exempelvis för de som är psykiskt otillräkneliga. Vad gäller unga människor, bör deras föräldrar eller förmyndare instruera dem att fasta. Somliga bryter fastan och tar igen de missade fastedagarna vid ett senare tillfälle, och andra bryter fastan och betalar en ”lösensumma” (och de är då inte skyldiga att ta igen de dagar som de missade). Vi ska diskutera varje grupp i mer detalj.
Dela och tipsa!