Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 320 : Är al-wisal förbjudet?


Det är förbjudet att fasta flera dagar i rad utan att äta alls (al-wisal). Abu Hurayrah rapporterade att Allahs Sändebud () sade: ”Utför inte al-wisal.” Han sade detta tre gånger, och folket sade till honom: ”Men du utför al-wisal, O Allahs Sändebud!” Han svarade: ”Ni är inte som jag när det gäller detta. Jag spenderar natten i ett sådant tillstånd att Allah ger mig föda och ger mig att dricka. Hänge er åt handlingarna som ni kan utföra.” Detta har återberättats av al-Bukhari och Muslim. De lärda säger att detta förbud antyder att handlingen är ogillad. Ahmad och Ishaq menade att det är tillåtet att fasta till tiden för sahur, så länge det inte skapar svårigheter för den som fastar. Denna åsikt baseras på vad al-Bukhari rapporterade från Abu Sa’id al-Khudri: ”Allahs Sändebud () sade: ‘Utför inte al-wisal. Om någon av er insisterar på att utföra al-wisal, då får han fortsätta att fasta [efter solnedgången] till tiden för sahur.’”
Dela och tipsa!