Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 315 : Måste barn fasta?


Trots att de unga inte är skyldiga till att fasta, är det korrekt för deras förmyndare att uppmuntra dem till att fasta, detta så att de blir vana att fasta vid tidig ålder. De får fasta så länge som de är kapabla till det och sedan bryta fastan. Al-Rabi’ah bint Mu’awiyah rapporterade: ”På ‘ashura-dagens morgon sände Allahs Sändebud () en man till ansars hus, och han sade: ‘Den som har spenderat morgonen med att fasta ska fasta färdigt. Den som inte har spenderat denna morgon med att fasta bör fasta resten av dagen.’ Vi fastade efter detta meddelande, och det gjorde även våra unga barn. Vi brukade gå till moskén och göra leksaker som var uppstoppade med bomull för dem att leka med.  Om en av dem började gråta på grund av hunger, brukade vi ge dem en leksak att leka med till dess att det var tid att äta.” Detta har återberättats av al-Bukhari och Muslim.
Dela och tipsa!