Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 441 : Får man klippa naglar, klippa hår eller ta bort hår från huvudet eller kroppen?


Allah säger: ”Och raka inte huvudet förrän offret har skett” (2:196). Det råder konsensus bland de lärda att det är förbjudet för en person i ihram att klippa sina naglar utan en genuin ursäkt. Om en nagel däremot är bruten får han ta bort den utan att han straffas. Det är tillåtet att ta bort håret, om individen besväras av det. I sådana fall måste han utföra en soningshandling, med undantag om man avlägsnar hår från ögonen för att det besvärar en.[1] Allah, den Allsmäktige, säger: ”men för den av er som är sjuk eller har en huvudskada, får offret bestå i fasta, allmosor eller [annan] religiös handling” (2:196). Detta kommer att diskuteras senare.
[1] Maliki-rättsskolan menar att man straffas om man tar bort hår för ögonen.
Dela och tipsa!