Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 519 : Får en muhrim avsluta sin ihram pga. sjukdom eller annan orsak?


Många lärda anser att det är tillåtet för en person att som ett villkor när han träder in i ihram att han kan avlösas från det om han blir sjuk. Muslim rapporterade från Ibn ‘Abbas att Profeten () sade till Daba’ah: ”Utför hajj, men ha som villkor att du ska avlösas från ihram när du blir förhindrad [pga. sjukdom och så vidare].” I sådana fall, om en vallfärdare av någon anledning blir förhindrad från att utföra hajj eller ‘umrah, på grund av sjukdom eller något annat, får han avsluta sin ihram och är inte förpliktigad att slakta ett djur eller att fasta för att gottgöra det.
Dela och tipsa!