Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 303 : Hur mycket betalas i zakah al-fitr?


Den nödvändiga mängden zakah al-fitr är en sa’[1] vete, korn, russin, torr keso (aqit), ris, spannmål eller liknande produkter som anses vara stapelföda (qut). Enligt Abu Hanifah är det tillåtet att sätta åt sådan, som zakah al-fitr, något med lika värde, och han sade även att om man betalar i vete är det tillräckligt med en halv sa’. Abu Sa’id al-Khudri rapporterade: ”Vi brukade ge, för varje barn, gammal person, fri person och slav under Allahs Sändebuds () livstid, en sa’ mat, eller en sa’ bestående av torkad keso, eller en sa’ korn, eller en sa’ dadlar, eller en sa’ russin som zakah al-fitr. Vi fortsatte att göra detta till dess att Mu´awiyah kom till oss för att utföra vallfärden (hajj) eller den mindre vallfärden (‘umrah). Han tilltalade sedan folket från predikstolen och sade till dem: ‘Jag ser att två mudd[2] vete från Syrien är lika med en sa’ dadlar.’ Folket accepterade detta.” Abu Sa’id sade dock: ”Jag fortsatte att ge som jag brukade ge, det vill säga en sa’, så länge som jag levde.” Detta har återberättats av merparten av hadith-återberättarna. Al-Tirmidhi anmärkte: ”Några av de lärda gav en sa’ från varje välgörenhetsartikel [vilket har accepterats som en sund praxis].” Al-Shafi’i och Ishaq håller fast vid denna åsikt, men somliga av de lärda gav en sa’ från varje välgörenhetsartikel utom vete, där endast en halv sa’ skulle vara tillräckligt. Detta är åsikten som delades av Sufyan, Ibn al-Mubarak och de lärda i Kufah.
[1] En sa’ är ungefär tre kilogram. [2] En mudd är två tredjedelar av ett kilogram.
Dela och tipsa!