Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 93 : Upphäver tvångningen om man rör en kvinna?


Nej! Det upphäver inte tvångningen. ‘A’ishah rapporterade att Allahs Sändebud () pussade henne medan han fastade och sade: ”Att pussa upphäver inte tvagningen, och det bryter inte fastan.” Detta har återberättats av Ishaq ibn Rahawaih och al-Bazzar med en god traderingskedja. Om hadithens tillförlitlighet säger ‘Abd al-Haqq: ”Jag känner inte till någon defekt i hadithen som skulle kunna vara en anledning till att den avvisas.” ‘A’ishah sade även: ”En natt saknade jag Allahs Sändebud () i min säng, så jag gick iväg för att leta efter honom. Jag lade handen på undersidan av hans fötter medan han bad och han sade: ‘O Allah! Jag söker skydd i Ditt välbehag mot Din vrede. Jag söker skydd i Din förlåtelse mot Ditt straff. Jag söker skydd hos Dig mot Dig. Jag kan inte räkna Dina lovprisningar, och Du är såsom Du har lovprisat Dig själv.’” Denna hadith har återberättats av Muslim och al-Tirmidhi, som graderade den som sahih. Hon rapporterade även: ”Profeten () pussade några av sina hustrur och gick iväg till bönen, utan att förnya sin tvagning.” Denna hadith har återberättats av Ahmad och ”de fyra”[1], och dess återberättare är trovärdiga. Hon sade även: ”Jag brukade sova framför Profeten () med mina fötter mot qiblah [för honom]. När han nedföll under bönen brukade han röra mig, så jag tog bort mina fötter.” En annan version lyder: ”När han ville nedfalla, rörde han mina ben.”
[1] Det vill säga av al-Nasa’i, Abu Dawud, al-Tirmidhi och Ibn Majah. – J.Z.
Dela och tipsa!