Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 339 : Vilken natt är Allmaktens natt?


De lärda har olika åsikter om vilken natt som är Allmaktens natt. Somliga menar att det är den 21:e, andra säger den 23:e, vissa den 25:e och en del menar att det är den 29:e. Andra menar att det varierar från år till år, men att den alltid infaller under ramadans tio sista nätter. Merparten av de lärda säger att det är den 27:e. Ahmad rapporterade, med en traderingskedja som är sahih, från Ibn ‘Umar att Profeten () sade: ”Den som tycker om att söka den natten bör göra så den 27:e.” Ubayy ibn K’ab sade: ”Vid Allah, och det finns ingen gudom utom Han, den är under ramadan – och Han svor på det – och vid Allah, jag vet vilken natt det är. Det är natten då Profeten () beordrade oss att be, natten den 27:e. Dess tecken är att solen stiger upp under morgonen vit och utan några strålar.” Detta har återberättats av Muslim, Abu Dawud, Ahmad och al-Tirmidhi, som graderade hadithen som sahih.
Dela och tipsa!