Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 152 : När får man utföra den torra tvagningen (tayammum)?


Svar: 1) Om man inte kan finna vatten, eller om vattenmängden som man finner inte är tillräcklig för att tvaga sig med. ‘Imran ibn Husayn sade: ”Vi var med Allahs Sändebud () under en resa. När han ledde folket i bön gick en man åt sidan. Han frågade honom: ‘Vad hindrade dig från att be?’ Han svarade: ‘Jag behöver utföra ghusl och det finns inget vatten.’ Han sade: ‘Använd jorden, för det är tillräckligt.’” Detta har återberättats av al-Bukhari och Muslim. Abu Dharr rapporterade att Profeten () sade: ”Jorden är renande för en muslim, även om han inte finner vatten på tjugo år.” Denna hadith har återberättats av ”de fyra”, och al-Tirmidhi graderade den som hasan sahih. Före man utför tayammum är det dock nödvändigt att man letar efter vatten från alla möjliga källor. Det är inte nödvändigt att leta efter vatten om man är säker på att man inte kommer att finna det eller om det är för långt borta. 2) Den som är sårad eller sjuk. Om man befinner sig i ett sådant tillstånd och tror att vatten kommer att förvärra tillståndet (man behöver inte vara helt säker, utan man kan basera sin åsikt på tidigare erfarenhet eller det som en kunnig person har berättat för en), är det giltigt att utföra tayammum. Jabir sade: ”Vi var på resande fot och en av oss skadades. Senare hade han en våt dröm och fick utlösning. Han frågade sina följeslagare: ‘Kan jag utföra tayammum?’ De svarade: ‘Nej, inte om du har vatten.’ Han utförde ghusl och dog. När de kom tillbaka till Allahs Sändebud () informerade de honom om vad som hade hänt. Han sade: ‘De dödade honom, må Allah döda dem. Frågar ni inte om ni inte vet? Det som räddar den okunniga individen är frågan. Han kunde ha utfört tayammum och droppat vatten på sitt sår, eller lindat in det med något och strukit över inlindningen, och tvättat resten av sin kropp.’” Denna hadith har återberättats av Abu Dawud, Ibn Majah, al-Daraqutni och Ibn al-Sakin, som graderade den som sahih. 3) Om vattnet är så kallt att det skadar den som använder det. Detta är endast tillåtet om man inte kan finna någon som värmer upp vattnet, eller om man inte har möjlighet att använda de offentliga toaletterna eller badrummen. ‘Amr ibn al-’As rapporterade att han deltog i ett fälttåg. Under en extremt kall natt hade han en våt dröm som resulterade i utlösning, och han fruktade att han kunde dö om han utförde ghusl. Han bad morgonbönen med sina följeslagare. Därefter återvände han till Allahs Sändebud () för att fråga honom om detta. Profeten () sade: ”‘Amr, bad du med dina följeslagare när du var i behov av ghusl?” ‘Amr nämnde [följande] vers till Profeten (): ‘Och döda inte er själva [eller varandra]. [Glöm inte att] Gud har visat er stor nåd!’ (4:29). Profeten () skrattade och sade ingenting.” Detta har återberättats av Ahmad, Abu Dawud, al-Hakim, al-Daraqutni, Ibn Hibban och al-Bukhari i mu’allaq-format. Detta exempel illustrerar Profetens () underförstådda godkännande. 4) När det finns vatten nära en, men man vill inte hämta det på grund av rädsla. Det är giltigt att utföra tayammum om man fruktar för sitt liv, sin familj och sina tillgångar (till exempel om en fiende är i närheten, vare sig det är ett djur eller en människa, eller om man är fånge, och så vidare). Detta är även tillåtet om det finns vatten men man saknar medlen som krävs för att hämta det, eller om man fruktar någon sorts anklagelse mot sig själv om man hämtar det. 5) Om man sparar sitt vatten för senare användning. Detta kan vara till en jakthund, till deg, till matlagning eller för att avlägsna en orenhet som inte ursäktas. Imam Ahmad sade: ”Många av följeslagarna utförde tayammum för att spara sitt vatten för konsumtion (att dricka).” ‘Ali sade att en man som färdas och blir oren till följd av sexuellt umgänge eller en våt dröm som resulterar i utlösning, kan utföra tayammum om han fruktar att han kommer att sakna vatten för konsumtion: ”Han bör utföra tayammum och inte ghusl.” Detta har återberättats av al-Daraqutni. Ibn Taymiyyah sade: ”Om en person måste uträtta sina behov men endast har en liten mängd vatten, är det bättre att han ber med tayammum och uträttar sina behov, i stället för att han behåller sin tidigare tvagning och ber före han har utfört sina behov. 6) Om man kan hämta vatten men fruktar att tiden för bönen kommer att ha gått ut när man väl har fått tag i vatten. Man kan utföra tayammum och be, och det är inte nödvändigt att be om bönen (efter att man har hämtat vatten). 7) Jorden som används för tayammum. Det måste vara ren jord. Det kan vara sand, sten, gips och så vidare. Allah säger: ”[…] ta ren jord och stryka över ansikte och händer” (5:6). Alla som är lärda i det arabiska språket är överens om att ”jord” är det som täcker jorden, smuts och annat.
Dela och tipsa!
Tillbaka till sökresultat ...