Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 101 : Finns där någon ”duaa´” då man tvagar sig?


Att utföra åkallanden medan man tvättar lemmarna baseras på falska hadither. Det är bäst för en person att endast recitera de åkallanden som nämns under Tvagningens sunnah-moment
Dela och tipsa!