Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 259 : Får kvinnor och barn närvara vid ‘id-bönen?


Shari’an kräver att kvinnor och barn går ut för att närvara under ‘id-bönerna. Detta inkluderar gifta, ogifta, unga, gamla eller menstruerande kvinnor. Umm ‘Atiyah rapporterade: ”Vi beordrades att gå ut med de ogifta och menstruerande kvinnorna på de två ‘id för att bevittna det goda och muslimernas åkallanden. De menstruerande kvinnorna brukade vara åtskilda från de andra.” Detta har återberättats av al-Bukhari och Muslim. Ibn ‘Abbas sade att Profeten () brukade ta sina hustrur och döttrar till de två ‘id. Detta har återberättats av Ibn Majah och al-Bayhaqi. Ibn ‘Abbas rapporterade även: ”Jag gick med Profeten () under ‘id al-fitr eller ‘id al-adha. Han bad och gav en predikan, och därefter gick han till kvinnorna och förmanade dem, påminde dem om Allah och beordrade dem att ge allmosa.” Detta har återberättats av al-Bukhari.
Dela och tipsa!