Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

CORONA (Covid-19)

I denna sida kan ni få information om ''fatwor'' (1) och muslimska rättsvetenskap ''fiqh'' (2) relaterade till Coronavirus-epidemin.
Snart kommer vi att översätta innehållet och sammanfattningen av dessa bestämmelser till svenska och sedan kommer vi att anta de bestämmelser som vi ser lämpliga.

(1): "fatwor"; arab. av verbet afta, "avge ett utlåtande"
(2): ''fiqh'' (arabiska: فقه, kunskap, förståelse) är islamisk rättslära

Tryck på den här för att läsa eller ladda ner pdf

Dela och tipsa!