Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Upphäver tvångningen om man rör en kvinna?

Nej! Det upphäver inte tvångningen. ‘A’ishah rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ pussade henne medan han fastade och sade: ”Att pussa upphäver inte tvagningen, och det bryter inte fastan.” Detta har återberättats av Ishaq ibn Rahawaih och al-Bazzar med en god traderingskedja. Om hadithens tillförlitlighet säger ‘Abd al-H) ... Visa mer

Är det obligatoriskt att göra ghusl efter att ha tvättat ett lik?

Ghusl för att tvätta ett lik. Enligt många av de lärda är det rekommenderat att den som har tvättat ett lik utför ghusl. Abu Hurayrah rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Den som har tvättat ett lik måste utföra ghusl, och den som har burit det måste tvaga sig.” Detta har återberättats av Ahmad, Abu Dawud, al-Tirmidhi,) ... Visa mer

Kan zakah betalas i förskott?

Det är tillåtet att till och med betala zakah två år i förskott. Al-Zuhri såg inga problem med att betala sin zakah före hawl. En gång tillfrågades al-Hasan om en man som betalar sin zakah tre år i förskott har uppfyllt sin skyldighet. Al-Hasan svarade jakande. Om denna åsikt sade al-Shawkani: ”Detta var al-Shafi’is, ) ... Visa mer

Får ägaren äta av spannmålet?

Det är tillåtet för ägaren att äta från fröna, och det som han konsumerar kommer inte att inkluderas i den del som zakah betalas på, för det är en långvarig tradition. Det är endast en liten mängd som faktiskt äts. Det är samma som när ägaren till ett fruktbärande träd äter av dess avkastning. ) ... Visa mer

Hur mycket zakah ges till en fattig person?

Syftet med zakah är att försörja de fattiga genom att tillfredsställa deras behov. Därför ges en specificerad mängd till dem på en kontinuerlig basis för att underlätta för dem. Denna mängd skiljer sig beroende på omständigheterna och individerna. ‘Umar rapporterade: ”Om ni råkar ge [allmosa] ska ni ge f&oum) ... Visa mer

Kan personer som har skulder ges zakah?

Människor som har skuldbörda och inte har möjlighet att betala skulden är av olika typer: de som tog på sig själva ansvaret att betala av en skuld; de som gick i borgen för andra och därför, när betalningen uteblev, blev skulderna deras skyldighet; de som missköte sin ekonomi; de som lånade pengar för att de var i behov av det; el) ... Visa mer

Vem ska betala zakah al-fitr?

Zakah al-fitr är en skyldighet för varje fri muslim som äger en sa’ dadlar eller korn vilka inte behövs som basal föda för honom själv eller hans familj under en tidsperiod (som definieras som) ”en dag och en natt”. Varje fri muslim måste betala zakah al-fitr för sig själv, sin hustru, sina barn och sina tjänare. ) ... Visa mer

Är det förbjudet att fasta under ‘id-dagarna och tashriq-dagarna?

‘Id-dagarna. Alla lärda är eniga om att en sådan fasta är förbjuden. Det är oväsentligt huruvida fastan är obligatorisk eller frivillig. ‘Umar vittnade: ”Allahs Sändebud ﷺ har förbjudit att man fastar under dessa två dagar. Vad gäller ‘id al-fitr är den [till] för er att bryta ramadan-fastan [på]) ... Visa mer

Får man hälla vatten över sig eller dylikt när man fastar?

Abu Bakr ibn ‘Abd al-Rahman rapporterade från ett antal följeslagare att de hade sett Allahs Sändebud ﷺ hälla vatten över sitt huvud medan han fastade på grund av törst eller extrem värme. Detta har återberättats av Ahmad, Malik och Abu Dawud med en traderingskedja som är sahih. Al-Bukhari och Muslim rapporterade från &lsquo) ... Visa mer

Vilken natt är Allmaktens natt?

De lärda har olika åsikter om vilken natt som är Allmaktens natt. Somliga menar att det är den 21:e, andra säger den 23:e, vissa den 25:e och en del menar att det är den 29:e. Andra menar att det varierar från år till år, men att den alltid infaller under ramadans tio sista nätter. Merparten av de lärda säger att det är den 27:e) ... Visa mer

Vilka handlingar är tillåtna under i’tikaf?

Följande handlingar är tillåtna för den som utför i’tikaf: 1) Personen får lämna platsen för sin i’tikaf och säga adjö till sin fru. Safiyyah rapporterade: ”Profeten ﷺ utförde i’tikaf, och jag gick och besökte honom under natten. Jag talade med honom, och sedan reste jag mig för att gå. Han gick up) ... Visa mer

Är det förbjudet att ha samlag när man utför hajj?

Samlag annullerar hajj. ‘Ali, ‘Umar och Abu Hurayrah gav en dom angående en man som hade samlag med sin fru under ihram. I denna dom sade de: ”Båda måste fullborda sin hajj, men de måste även utföra ännu en hajj nästa år och slakta ett djur.” Abu’l-Abbas al-Tabari sade: ”Om en muhrim hade samlag med sin fr) ... Visa mer

När kan ‘umrah utföras?

Majoriteten av de lärda är av åsikten att ‘umrah får utföras när som helst under året. Abu Hanifah ansåg dock att det finns fem dagar då det är ogillat att utföra ‘umrah: ‘Arafah-dagen, nahr-dagen (den 10:e dhu’l-hijjah) och de tre tashriq-dagarna (den 11:e, 12:e och 13:e dhu’l-hijjah). Abu Yusuf menade a) ... Visa mer

Dela och tipsa!