Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Vilken tid är ‘id-bönen?

Tiden för ‘id-bönen börjar från då solen är tre meter över horisonten och varar till dess att solen når sin meridian. Ahmad ibn Hassan al-Bana’ rapporterade att Jundub sade: ”Profeten ﷺ bad ‘id al-fitr-bönen medan solen var [ungefär] sex meter[1] över horisonten, och han bad &) ... Visa mer

När ska zakah tas på växter och frukter?

Zakah ska betalas på växter när fröna mognar och är redo att gnuggas av, och på frukt ska zakah betalas när den är mogen. När det gäller exempelvis dadlar är indikatorn deras ljushet eller röda färg, och med vindruvor deras söthet. Zakah ska betalas endast efter att fröna har skalats eller efter att frukterna har torkats) ... Visa mer

Om tillgångarna förloras när zakah ska betalas på dem, vad är konsekvensen för ägaren?

Att förlora tillgångarna efter att zakah ska betalas När zakah blir betalningsbar på tillgångarna, antingen för att ett år har fullbordats eller för att det är skördetid, och tillgångarna eller en del av dem förloras, då måste ägaren fortfarande betala zakah på dem. Det är oväsentligt huruvida f&o) ... Visa mer

Är det tillåtet att ge zakah för att förlika hjärtan?

Att förlika hjärtan. Detta åsyftar främst den grupp av människor vars hjärtan, på grund av deras svaga islam, behöver förlikas eller stärkas för islam. I detta fall distribueras zakah för att rena muslimer från deras ondska, eller för att säkra deras hjälp för att försvara muslimer. Juristerna delar in s&) ... Visa mer

Får man ge zakah till icke troende och ateister?

Juristerna är eniga om att icke-troende och ateister inte får ges zakah. I hadithen som det står: ”Zakah tas från de rika och ges tillbaka till de fattiga”, åsyftar ”de rika” rika muslimer och ”de fattiga” fattiga muslimer. Ibn al-Mundhir sade att alla lärda är överens om att den fria muslimska medborgaren (dhimmi) ... Visa mer

Vem ska betala zakah al-fitr?

Zakah al-fitr är en skyldighet för varje fri muslim som äger en sa’ dadlar eller korn vilka inte behövs som basal föda för honom själv eller hans familj under en tidsperiod (som definieras som) ”en dag och en natt”. Varje fri muslim måste betala zakah al-fitr för sig själv, sin hustru, sina barn och sina tjänare. ) ... Visa mer

När ska zakah al-fitr betalas?

Juristerna är eniga om att zakah al-fitr ska betalas i slutet av ramadan. De är dock oense om den specifika tiden. Al-Thawri, Ahmad, Ishaq, al-Shafi’i (enligt hans senare åsikt) och Malik (enligt en av rapporterna från honom) är av åsikten att zakah al-fitr ska betalas vid solnedgången till natten då man bryter fastan, för det är d&a) ... Visa mer

Hur bestäms det att månaden ramadan har infallit?

Denna händelse bekräftas genom att nymånen siktas – även om den siktas av endast en rättfärdig person – eller genom att trettio av sha’bans (månaden före ramadan) dagar har passerat. Ibn ‘Umar sade: ”Folket tittade efter nymånen, och när jag rapporterade till Allahs Sändebud ﷺ att jag hade sett den, [bö) ... Visa mer

Vem får bryta fastan? Måste de gottgöra detta på något sätt?

Det är tillåtet för gamla män och kvinnor att bryta fastan, likaså för de kroniskt sjuka och de som måste utföra krävande arbeten under svåra förhållanden och som inte kunde hitta något annat sätt att försörja sig på. Det är tillåtet för dessa människor att bryta fastan, eftersom deras) ... Visa mer

Bör man fasta under månaden muharram, i synnerhet under ‘Ashura-dagen och dagen före och efter?

Abu Hurayrah rapporterade: ”Jag frågade Profeten ﷺ: ‘Vilken bön är bäst efter de obligatoriska bönerna?’ Han svarade: ‘Bön mitt i natten.’ Jag frågade: ‘Vilken fasta är bäst efter fastan i ramadan?’ Han svarade: ‘Allahs månad, vilken ni kallar muharram.’” Detta har återberät) ... Visa mer

Är det från sunnan att fasta måndagar och torsdagar?

Abu Hurayrah rapporterade att det mesta som Profeten ﷺ fastade var under måndagar och torsdagar. Han tillfrågades om detta och svarade: ”Handlingarna presenteras varje måndag och torsdag. Allah förlåter varje muslim eller varje troende, med undantag av de som bojkottar varandra. Han säger [om dem]: ‘Lämna dem.’” Detta har återbe) ... Visa mer

Vad gör en person som har mat i munnen när fajr infaller eller om han har samlag med sin fru när fajr infaller?

Om någon har mat i sin mun när fajr infaller, bör han spotta ut det. Om han har samlag (med sin fru) vid den tidpunkten, bör han upphöra omedelbart. Om han gör det, är hans fasta fortfarande giltig. Om han fortsätter att utföra dessa handlingar vid den tidpunkten, kommer hans fasta att brytas. Al-Bukhari och Muslim återberättade från ) ... Visa mer

Är det förbjudet att ha samlag när man utför hajj?

Samlag annullerar hajj. ‘Ali, ‘Umar och Abu Hurayrah gav en dom angående en man som hade samlag med sin fru under ihram. I denna dom sade de: ”Båda måste fullborda sin hajj, men de måste även utföra ännu en hajj nästa år och slakta ett djur.” Abu’l-Abbas al-Tabari sade: ”Om en muhrim hade samlag med sin fr) ... Visa mer

Dela och tipsa!